Rode Kruis begint grote campagne tegen landmijnen

GENÈVE, 22 APRIL. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) is gisteren begonnen met een grote campagne tegen het gebruik van landmijnen.

Het ICRC drong er op aan nog dit jaar een ministeriële bijeenkomst te beleggen, waarbij een internationaal verdrag uit 1980 kan worden aangescherpt. In het nieuwe verdrag zou moeten worden vastgelegd dat landmijnen, die per maand gemiddeld 800 mensen doden en een veelvoud daarvan verminken, niet meer mogen worden gebruikt bij binnenlandse gewapende conflicten. De ergste problemen met landmijnen doen zich voor in Cambodja, Afghanistan, Somalië en de laatste tijd ook in het voormalige Joegoslavië. In totaal zijn er naar schatting ruim honderd miljoen mijnen in 35 landen verspreid, vooral afkomstig uit China, Italië en de vroegere Sovjet-Unie. Een volledig verbod op het gebruik landmijnen streeft het ICRC niet na. De strijdkrachten van een land hebben naar de mening van het ICRC het recht om landmijnen voor defensieve doeleinden te gebruiken, mits ze precies aangeven waar deze zich bevinden, zodat de explosieven te zijner tijd weer kunnen worden opgeruimd. (Reuter, AP)