Pillen

In het artikel Pillen en Prijzen' (W&O 15 april) stelt de heer Dunning dat de totale vergoeding van geneesmiddelen door de AWBZ het gebruik door particulier verzekerden zou kunnen stimuleren. Wellicht tot een bedrag van enkele honderden miljoenen guldens. De heer Dunning wijt dit aan de eigen bijdrage of het eigen risico dat nu voor de particulier verzekerde wat geneesmiddelen betreft zou zijn vervallen.

Dit is een denkfout die ik sinds invoering van bedoelde geneesmiddelenvergoeding wel meer signaleer. Als particulier verzekerde heb ik altijd een eigen risico van fl.100,- gehad en dat heb ik nu nog. Het enige verschil is dat het nu niet meer wordt verrekend met medicijnen maar gewoon opschuift naar kosten van bijv. huisarts en specialist. Geneesmiddelenverbruik wordt dus absoluut hierdoor niet gestimuleerd omdat het financieel gezien geen enkel verschil uitmaakt met de oude situatie.

Er zijn natuurlijk particulieren die voor 1992 geneesmiddelen niet in hun verzekeringspakket hadden opgenomen. Door de verplichte AWBZ-premie is het natuurlijk vanzelfsprekend dat zij hun geneesmiddelen nu wel declareren.

Met eigen risico heeft dit dus niets te maken.

    • G. Ammerlaan-Van der Heiden