Overleg over Hongkong na confrontatie voortgezet

PEKING, 22 APRIL. China en Groot-Brittannië hebben vandaag na een confrontatie van een half jaar de onderhandelingen over de politieke structuur van Hongkong na de Britse terugtrekking in 1997 hervat, maar gezien uitlatingen van beide zijden zal het een moeizame en slepende zaak worden.

De gouverneur van Hongkong Chris Patten neemt niet deel aan het overleg. Na een ochtendzitting van drie uur in het lommerrijke staatsgastenverblijf Diaoyutai in het westen van Peking gingen beide partijen uit elkaar zonder enige inhoudelijke mededeling te doen. De Britse onderhandelaar, ambassadeur Sir Robin McLaren, zei dat het praktisch was om 's morgens te werken en 's middags huiswerk te doen voor de volgende dag.

De Chinese onderhandelaar, vice-minister van buitenlandse zaken Jiang Enzhu, had voor de zitting nog eens onderstreept dat het plan van gouverneur Patten voor verruiming van het kiesrecht niet aan de orde was. “De Chinese zijde is oprecht en het is mijn hoop dat de besprekingen positieve resultaten zullen afwerpen op basis van de bestaande overeenkomsten tussen beide zijden”, aldus Jiang. Daarmee doelt hij op de "Gezamenlijke Verklaring' van 1984, de "Basic Law' van 1990 en de geheime briefwisseling tussen de ministers van buitenlandse zaken Qian Qichen en Douglas Hurd van voorjaar 1990, waarin zij loofden en boden over het aantal zetels in Hongkongs Wetgevende Raad dat bij de verkiezingen in 1995 rechtstreeks gekozen kan worden.

Hurd ging toen akkoord met 20 van de 60 zetels, maar drukte de hoop uit dat dat in toekomstig overleg verhoogd zou kunnen worden. De voorstellen die de nieuwe gouverneur Chris Patten in oktober vorig jaar deed, beogen een verhoging van het aantal middels algemeen direct en indirect kiesrecht te kiezen zetels tot 39. China heeft dit onwrikbaar afgewezen.

De afgelopen dagen heeft China's minister voor Hongkong-zaken Lu Ping gezegd dat alle leden van de Wetgevende Raad die in 1995 gekozen worden door China dienen te worden goedgekeurd. Sir Robin heeft de verwachting uitgesproken dat de onderhandelingen “enige tijd zullen duren”. De huidige zitting zal tot zondag duren.

    • Willem van Kemenade