"Onderzoek fraude PSOE staken'

MADRID, 22 APRIL. De hoogste baas van het Spaanse openbaar ministerie wil dat het onderzoek naar de illegale financiering van de socialistische partij, de "affaire-Filesa', wegens vormfouten wordt gestaakt. Dat valt althans op te maken uit een door procureur-generaal Eligio Hernandez aan het Hooggerechtshof gericht verzoek om een procedure te beginnen waarin de klachten van de verdediging op dit punt worden behandeld.

Het zeer ongebruikelijke verzoek werd door Hernandez in het openbaar toegelicht door het uiten van stevige kritiek op het werk van rechter van instructie Marino Barbero. Hij noemde ondermeer een inval in de Bank van Spanje, waarbij documentatie over verdachte transacties in beslag werd genomen, een vorm van "huisvredebreuk'. Hij zei bovendien ook zelf nog maatregelen tegen de rechter van instructie te overwegen.

Hernandez werd vorig jaar benoemd tot fiscal-general. Zijn benoeming werd zowel door onafhankelijke juristen als de oppositie heftig bekritiseerd wegens zijn geringe ervaring en nauwe banden met de regeringspartij. Juristen van het Hooggerechtshof hebben gisteren geprotesteerd tegen de “ongehoorde inmenging” in hun werk. Het onderzoek naar "Filesa' ligt op dit moment stil omdat de voornaamste verdachten hun status van parlementslid verloren hebben na het afkondigen van vervroegde verkiezingen en de zaak nu wellicht moet worden doorverwezen naar een lagere rechtbank.

De corruptie-affaire speelt niettemin de belangrijkste rol in de aanloop naar de verkiezingen van 6 juni. Officiëel begint de campagne pas vijftien dagen voor de verkiezingsdatum. Dan pas mag er worden geplakt, gefolderd, betoogd en geadverteerd. De Partido Popular (PP), die volgens sommige peilingen voor het eerst kans maakt meer stemmen te krijgen dan de socialistische PSOE, is echter al begonnen met een intensief programma van bijeenkomsten en betogingen. Deze partij is dan ook de enige die de kieslijsten al gereed heeft.

Binnen de PSOE zet zich op afdelingsniveau de strijd voort tussen de orthodoxe socialisten van het partijkader en de "vernieuwers'. Premier Gonzalez heeft zichzelf aan het hoofd laten plaatsen van het comité dat de uiteindelijke beslissing over de lijsten moet vellen, om te voorkomen dat laatstgenoemde groep overal het onderspit delft. Hij is bovendien van plan een aantal bekende namen uit de wereld van wetenschap en cultuur, die voorheen geen banden hadden met de PSOE, op verkiesbare plaatsen te zetten.

In de verkiezingscoalitie Verenigd Links (IU) speelt zich een soortgelijke controverse af als bij de PSOE. De door leden van de communistische partij gedomineerde afdelingsvergaderingen willen, met name in Madrid, kopstukken van de vooral door de kiezers gewaardeerde vrijzinnige socialisten naar lage of zelfs kansloze posities drukken. Aanstaande zondag houdt Gonzalez zijn eerste rede in het kader van de campagne.