Netto resultaat van Kass-Ass daalt licht

De Kas-Associatie (ondermeer effectenbewaring, afwikkeling van effectentransacties en financiering) verwacht dat het bruto resultaat dit jaar ongeveer gelijkblijft aan dat van vorig jaar.

In 1992 steeg de bruto winst naar 23,6 miljoen gulden, tegen 23,1 miljoen in 1991. Over de netto winst, vorig jaar gedaald van 14,3 miljoen naar 14,1 miljoen gulden, doet de clearingbank geen voorspelling.

De kosten van de Kass-Ass, waarin de Vereniging voor de Effectenhandel ("de beurs') een belang van 60 procent heeft, zullen dit jaar stijgen, vooral door de eind 1992 geopende Britse vestiging. In 1992 stegen de lasten naar 79,9 miljoen (1991: 79,6 miljoen). Bij ongewijzigde omstandigheden zal een iets lagere dotatie aan de voorziening algemene risico's (stroppenpot) mogelijk zijn, aldus de Kass-Ass. Vorig jaar werd daaraan evenals in 1991 drie miljoen gulden toegevoegd.

De bank verwacht dit jaar nog geen effect van de zich aandienende veranderingen op de Amsterdamse effectenbeurs. Vorige week maakte de bank bekend dat een acht jaar oud geschil met de Belgische optiehandelaar Phillippe Marq in een schikking is geëindigd. Bestuursvoorzitter drs. F.S. von Balluseck van de Kass-Ass wilde ook vanmorgen niets kwijt over de inhoud van de schikking.