Lubbers blijft bij term "kampementen'

DEN HAAG, 22 APRIL. Hoe was minister-president Lubbers bij zijn “kampementen” voor criminele jongeren gekomen, het beladen woord uit zijn spreekbeurt in Almere een maand geleden dat zoveel commotie veroorzaakte? Gisteravond, tijdens een commissie-vergadering van de Tweede Kamer over jeugdwelzijnsbeleid, gaf Lubbers tekst en uitleg.

“Ik heb er nog steeds geen spijt van”, aldus Lubbers. “Ik wilde de moeite nemen eens af te wijken van het Haagse jargon. Ik zag een relatie met Defensie. Daar vind ik het onverteerbaar dat er met grote regelmaat wordt gesproken over het tempo van afslanking, en de wachtgelden, extra wachtgelden. Maar het gaat om stevige, prima mensen - gezond van lijf en leden. Die moeten toch nog inzetbaar zijn?”

“Maar ik dacht toen meteen: pas op, daarmee kom ik op terrein van Defensie. De staatssecretaris van defensie zat tegenover me. Ik zei "K..', maar wilde geen kazernes zeggen, dus zei ik kampementen. (-) Ik zocht een woord dat niet versleten was, dat het gat aangaf tussen.., niet de klankkleur had van cellen aan de ene kant en de open inrichting met begeleiding aan de andere kant.”

Het pleidooi van Lubbers is inmiddels in beleid vertaald. Minister van justitie Hirsch Ballin kondigde gisteravond aan dat op twee plaatsen in het land twee tot vier kampementen worden ingericht voor criminele jongeren tussen 16 en 24 jaar. Na een interne vakopleiding biedt het rijk hen de kans op een baan in het leger of elders bij de overheid. Overbodig geworden beroepsmilitairen worden ingezet als begeleiders.

In de Kamer reageerde alleen het CDA positief. PvdA, VVD en D66 vroegen zich af wat nieuw is aan het fenomeen "kampement'. Volgens deze fracties bestaan er nu al gesloten inrichtingen waar criminele jongeren worden gedrild en waar zij een vakopleiding krijgen. Dijkstal van de VVD noemde het plan van Lubbers een “luchtballon met de omvang van een kampement”. Hij vindt het “onzinnig” om voormalige beroepsmilitairen te belasten met de opvoeding van jongeren. “Kan sergeant Jansen dat wel aan?”

Vliegenthart (PvdA) vond het wat zuur dat alle gepraat over kampementen komt na jarenlange bezuinigingen op de jeugdhulpverlening. Zij en vertegenwoordigers van de meeste partijen verwelkomden daarom de mededeling van minister d'Ancona (Welzijn) dat een voorgenomen bezuiniging op jeugdhulpverlening van 55 miljoen gulden niet doorgaat.