Klacht over visserijbeleid

ZEIST, 22 APRIL. De Vogelbescherming heeft bij de Europese Commissie in Brussel een klacht ingediend tegen het Nederlandse visserijbeleid voor de Waddenzee. Dit beleid zou vogels in de Waddenzee onvoldoende beschermen. Door het vissen op schelpdieren kan slechts 70 procent van de vogels in hun voedselbehoefte kan voorzien. Alleen wanneer het aanbod van schelpdieren minder dan 70 procent van de vogels van voedsel voorziet, wordt het vissen gestaakt. De organisatie vindt dat in strijd met de Europese Vogelrichtlijn.