Japans kernfusie experiment behaalt wereldrecords

Het tokamak experiment JT-60U van het Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) in Naka heeft een aantal nieuwe wereldrecords gevestigd. Men heeft fusieplasma's kunnen maken met een verhoogde zuiverheid door het reactorwand intensief te preparen met een coating van Borium.

Hierdoor heeft men het record voor de waarde van het fusie-product (ionentemperatuur x ionendichtheid x opsluittijd van de energie in het plasma) gebroken dat in handen was van het Europese kernfusie experiment JET in Engeland. Het fusie-product is 1.1 x 10 keV s m- (1 keV komt overeen met 11000 graden Kelvin) en het is een verbetering van het oude wereldrecord met ongeveer 20% en een verdubbeling van het eigen record.

Dit resultaat is nog maar een factor 4 tot 5 verwijderd van de waarde die nodig is voor de ontsteking van een werkende fusiereactor. De tempetatuur van het plasma bij deze experimenten was 440 miljoen graden Kelvin.

Ook werd de hoogste opbrengst van neutronen gemeten die bij de fusie van twee deuteriumionen vrijkomen. Toekomstige experimenten in Japan zijn gepland met een verhoogde vermogenstoevoer waardoor men hogere dichtheden en energie opsluittijden in het plasma verwacht. Dit zal dan een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het ontwerp van een stationaire fusiereactor.