Het aantal slachtoffers als gevolg van het falen ...

Het aantal slachtoffers als gevolg van het falen van de technische wetenschappen is aanzienlijk kleiner dan dat als gevolg van het tekort schieten van de sociale wetenschappen.

A. van Keulen, Technische Universiteit Delft

Het verbieden van het gebruik van anticonceptiemiddelen door de paus strookt niet met onze zorg om de natuurlijke rijkdommen van de aarde niet uit te putten.

H. van Kranenburg, Universiteit Twente