Foto: Arnold Vanderlijde was een van de ...

Foto: Arnold Vanderlijde was een van de deelnemers aan de reddingsactie die de atletencommissie van het NOC gisteren hield voor de Europese Jeugd Olympische Dagen, waarvan het doorgaan onzeker is wegens een tekort van 2,5 miljoen.

Hij schermde tegen Pernette Osinga. Voor de actiedag, die 120.000 gulden opbracht, bestond weinig belangstelling. Morgen valt de beslissing over het evenement. (Foto NRC Handelsblad/Rien Zilvold)