FIDE wijzigt opzet van WK schaken

DEN HAAG, 22 APRIL. De wereldkampioen schaken verliest in de toekomst een deel van zijn voorrechten. De opzet van de wereldtitelstrijd wordt met ingang van het seizoen 1994/95 veranderd. Dat is besloten door een commissie die bestond uit experts van de wereldbond FIDE en de associatie van grootmeesters GMA.

Belangrijkste verandering is dat de toekomstige wereldkampioen, Timman of Karpov, niet kan afwachten tot het daarop volgende kandidatentoernooi een tegenstander oplevert. De titelhouder stroomt bij de halve finales in. Over de voorstellen volgt stemming in november, tijdens de algemene vergadering van de FIDE in Curitiba (Bra), maar dat is volgens Timman een formaliteit.

Jan Timman zei gisteren over de toekomstige verandering: “Sinds het toernooi van 1991 in Linares bestaat het algemene gevoelen dat de wereldkampioen niet zulke sterke rechten moet hebben. Daar was iedereen het wel over eens.”

De bedoeling is dat de verliezer van de eindstrijd om de wereldtitel, de tweekamp tussen Timman en de Rus Anatoli Karpov, al in de eerste ronde van het kandidatentoernooi 1994/95 dient uit te komen. Andere deelnemers daarin zijn: Joesoepov, halve finalist van 1992 en tien spelers die zich plaatsen na het interzone-toernooi in Biel, Zwitserland.

In de tweede ronde spelen de zes winnaars van de eerste schifting, in de derde ronde de drie winnaars van de tweede alsmede de wereldkampioen van 1993. Daarop volgt de finale van 1995. In de nieuwe opzet is het niet meer zo dat de regerend wereldkampioen bij gelijke eindstand de titel behoudt. “Dat is afgeschaft”, meende Timman.

Voor het komende duel tussen Timman en Karpov, die om de wereldtitel mogen strijden omdat Kasparov en Short zich van de FIDE afscheidden, gelden scherpe tijdslimieten in het geval de stand na 24 partijen gelijk is. Timman: “We spelen maximaal acht tiebreak-partijen, telkens twee per dag. Na één dag kan de beslissing zijn gevallen. Zo niet, dan gaan we door.” Is de stand na acht wedstrijdjes nog gelijk, dan wordt geloot.

In de eerste 24 partijen krijgen de schakers tweeëneenhalf uur voor de eerste veertig zetten, vervolgens een uur voor de volgende zestien. In de tiebreaks moeten veertig zetten zijn gedaan binnen een uur en is voor elke volgende serie van twintig zetten een kwartier beschikbaar.

Timman en Karpov, die deel uitmaakten van het comité met experts, zijn het eens met de voorgestelde wijzigingen. Over de speelplaats van de match is tijdens de bijeenkomst in Brussel geen beslissing genomen. Timman: “Dat hangt af van de sponsors. Amsterdam is nog altijd in de markt.” (AFP/ANP)