Economische Zaken neemt prijs van cd onder de loep

ROTTERDAM, 22 APRIL. Het ministerie van economische zaken gaat onderzoeken of platenmaatschappijen in Nederland zich schuldig maken aan kartelvorming. Het ministerie geeft daarmee gehoor aan een klacht die de consumentenorganisaties Konsumenten Kontakt (KK) en de Consumentenbond bij het ministerie hadden ingediend.

Aanleiding voor de consumentenorganisaties om samen een onderzoek te starten waren de lage prijzen in het buitenland. In Duitsland bijvoorbeeld kost een top-compact disc vijfendertig gulden. In Nederland moet veertig gulden worden betaald en voor sommige compact discs zelfs vijfenveertig gulden. “De hausse in de omzet van de platenindustrie is voorbij. Als vraag en aanbod zich vrijelijk op elkaar zouden afstemmen, zou de prijs dus dalen om toch een bepaald afzetniveau te bereiken,” zegt E. Bijster van KK.

“EMI kondigde echter kort geleden middels een brief aan detailhandelaren nog een prijsstijging aan van tien procent,” zegt Bijster. “Platenmaatschappijen zijn enig aanbieder. Misbruik van die positie is bij de Wet Economishe Mededinging verboden.”

Ook berichten in de media dat detaillisten die in het buitenland goedkoper compact discs inkopen door de grote maatschappijen worden benadeeld waren voor aanleiding voor onderzoek. Aan winkeleliers die onder de prijs gaan wordt vaak onregelmatig, te laat of in het geheel niet geleverd.

In Nederland bevinden zich een groot aantal verkooppunten met vaak een uitgebreide collectie. In Duitsland zou dat niet het geval zijn. Volgens Konsumenten Kontakt gebruiken platenmaatschappijen dat als reden voor de hoge prijs. De consument moet betalen voor die service. K.K. vindt stelt daar vragen bij. “Zo wordt de schuld afgewenteld op de detaillisten,” zegt Bijster. “Maar die zijn onschuldig. Als detailhandelaren werkelijk zoveel zouden verdienen aan de hoge prijs zouden er twee keer zoveel zijn,” aldus Bijster. De Nederlandse Vereniging voor de Platenindustrie (NVPI) was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar. De NVPI is een belangenvereniging voor onder anderen C.D.-producenten.