Consulaat in Frankfurt gaat dicht

DEN HAAG, 22 APRIL. Ondanks een hernieuwd, massaal verzet vanuit de Tweede Kamer houdt de regering vast aan haar standpunt het consulaat-generaal in Frankfurt te sluiten. Voor het heropenen van een ambassade in Vietnam bestaan volgens minister van buitenlandse zaken Kooijmans goede argumenten, te meer omdat het Nederlandse diplomatieke personeel onderdak kan krijgen in het gebouw van de ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Hanoi.

Dat antwoordde minister Kooijmans vanochtend op vragen tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer. Hij gaf toe dat hij op dit moment een weinig "visionair beleid kan voeren' op het gebied van Nederlandse vertegenwoordigingen omdat hij telkens wordt geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen. Op zijn ministerie zal in de komende maanden een studie worden verricht naar de taken van Nederlandse posten in het buitenland en de prioriteiten die moeten worden gesetld nu er op internationaal politiek terrein zoveel is veranderd.

CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer betreurde het dat Buitenlandse Zaken en door de fianaciele beperkingen en door de noodzaak op nieuwe plaatsen vertegenwoordigd te zijn met name in Oost Europa zich in een "draaikolk naar beneden' bevindt. Hij hekelde het feit dat er naar het buitenland steeds meer vertegenwoordigers van andere vakministeries worden gestuurd en de coordinerende taak van Buitenlandse Zaken daardoor wordt bemoeilijkt. Hij vroeg zich af of Nederland acht militaire attaches in Londen nodig had.