Bomen lopen eerder uit door het warme voorjaarweer

Na een tweetal warme dagen, bijzonder zachte nachten en rijkelijk gevallen regen, heeft de natuur zich de afgelopen dagen explosief ontwikkeld. Zoiets is onder deze omstandigheden in de lente niet uitzonderlijk. Wel bijzonder is het dat dit al jaren veel vroeger gebeurd dan voor 1987.

Dit valt op te merken aan de nauwkeurig vastgelegde data van uitlopen of bloei van bomen of planten, waarvan de omgeving niet is veranderd. Een goed voorbeeld vormen een aantal stokoude beuken in het park van het KNMI.

Van deze tenminste anderhalve eeuw oude exemplaren is over een lange periode de datum van het uitlopen bekend - het tevoorschijn komen van het eerste blad. Die lag tussen 1964 en 1987 gemiddeld op 1 mei met enkele zeer vroege uitschieters (in 1968 op 22 april en in 1983 op 23 april) en zeer late uitschieters (in 1979 op 7 mei en in 1985 op 9 mei).

Vanaf 1987 ligt de gemiddelde datum van de vorming van het eerste blad echter op 23 april. De vroegste data zijn 18 april (1990) en 19 april (1993). Later dan 27 april liepen deze oude beuken na 1987 niet meer uit. De klimaatswijziging die zich in de temperatuur heeft voorgedaan, weerspiegelt zich in de natuur.

Zoiets is ook gevonden bij het begin van de broedtijd van vogels op de Britse eilanden. Daar is geconstateerd dat een aantal vogels tot drie weken eerder broedt dan omstreeks 1970 (New Scientist 20 maart).

Het Engelse onderzoek omvatte 30.000 nesten. Er werden 85 vogelsoorten geanalyseerd en daarvan broeden er thans 33 eerder dan zo'n twintig jaar terug. Er waren echter ook vijf soorten die tot later nestelen kwamen. Gemiddeld legden de onderzochte vogels hun eieren een week eerder