As van Pinatubo deed temperatuur op aarde 0,5 ß8C dalen

Volgens een NASA-rapport bevestigen ERBE satellietmetingen het verband tussen temperatuurveranderingen op aarde en de aanwezigheid van vulkanische as in de hoogste lagen van de atmosfeer. Vooral de uitbarsting van de Pinatubo in juni 1991 heeft grote gevolgen. De wereldwijde temperatuurdaling door deze uitbarsting is ongeveer 0,5 C. Het vulkanische stof reflecteert aan de ene kant het zonlicht waardoor het aardoppervlak afkoelt, maar zorgt ook voor een broeikaseffect doordat het infrarode licht dat de aarde uitstraalt tegengehouden wordt. Het netto effect is echter een afkoeling.

Onderzoekers van het Earth System Science Laboratory van de universiteit van Alabama in Huntsville hebben aangetoond, dat de zomer van 1992 op het noordelijk halfrond de koudste was van de afgelopen 10 jaar en die op het zuidelijk halfrond zelfs de koudste van de afgelopen 15 jaar. Dit ondanks het El Niño-effect dat gewoonlijk wereldwijd voor hogere dan normale temperaturen zorgt in een El Niño-situatie is het oceaanwater voor de westkust van Zuid-Amerika veel warmer dan normaal en dit benvloedt het weer in een grote straal daaromheen. Ook de afgelopen februarimaand was 0,1 C beneden normaal ondanks het El Niño-effect. De onderzoekers verwachten dat de beneden normale temperaturen nog 1 à 2 jaar kunnen voortduren.