Amerikanen zien af van sancties tegen EG; Gedeeltelijk akkoord in handelsconflict

STRAATSBURG, 22 APRIL. Na ultiem telefonisch overleg hebben de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap gisteren gedeeltelijk overeenstemming bereikt in hun handelsconflict over openbare aanbestedingen.

De Amerikanen hebben besloten daarom af te zien van de voor vandaag aangekondigde sanctiemaatregelen tegen de EG. Toch is een beperkte handelsoorlog in een later stadium nog niet uitgesloten.

EG-commissaris Leon Brittan en de Amerikaanse handelsafgevaardige Mickey Kantor werden het gisteren op het laatste nippertje eens over het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse ondernemers bij openbare aanbestedingen van elektriciteitscentrales. Maar op het terrein van telecommunicatie werd geen akkoord bereikt. De VS hebben gezegd dat ze daarom beperkte sanctiemaatregelen zullen afkondigen tegen de EG. Wanneer dat zal gebeuren, liet Kantor in het midden.

Brittan, die afgelopen maandag en dinsdag nog in Washington onderhandelde met Kantor zonder daar resultaat te boeken, zei gisteren in Straatsburg dat een doorbraak is bereikt die psychologisch van groot belang is. Weliswaar is het conflict nog niet beëindigd, maar volgens hem is, op basis van wederzijds vertrouwen, een “proces van dé-escalatie” ingezet. Hij zei dat de EG zich het recht voorbehoudt om op gepaste wijze te reageren op eventuele sancties van de Amerikanen.

Het conflict is ontstaan over een volgens de Amerikanen discriminerende bepaling in de EG-richtlijn voor openbare aanbestedingen. Dit artikel 29 biedt producenten uit de EG een prijsvoordeel van 3 procent bij het doen van biedingen voor openbare werken. Bedrijven die minder dan 50 procent van hun componenten uit de EG betrekken, vallen helemaal buiten de boot bij aanbestedingen. De EG van zijn kant stelt, dat ook de VS zich protectionistisch opstellen, onder andere door hun Buy American Act en door het aankoopgedrag van lagere overheden.

In het nu bereikte akkoord over elektriciteitscentrales is afgesproken dat de EG de door de Amerikanen gewraakte voorkeursbepaling voor Europese bedrijven zal laten vallen. De Amerikaanse regering zal er bij de vijf grote nationale elektriciteitsmaatschappijen op aandringen dat beschermde voorwaarden bij hun aanbestedingsprocedures zullen worden geschrapt.

Op het gebied van telecommicatie verandert er door het akkoord voorlopig niets. Tot woede van de VS handhaaft de EG hier het omstreden artikel 29, en daarom blijft Washington bij zijn voornemen om, weliswaar op beperkte schaal, sancties te treffen. Tegelijkertijd zijn Brittan en Kantor echter overeengekomen om onafhankelijke deskundigen onderzoek te laten verricht naar de mate waarin lagere overheden in zowel de EG als de VS zich protectionistisch opstellen bij het vergeven van opdrachten. Dat onderzoek heeft niet alleen betrekking op telecommunicatie, maar ook op zaken als wegenbouw, aanleg van vliegvelden en stadsvervoer.

Brittan zei ook dat de Amerikaanse regering contact zal opnemen met alle staten van de VS om na te gaan of ze de bepalingen van de Buy Amarican Act in willen trekken. Daartoe hebben inmiddels 33 staten zich bereid te zijn. Daarnaast zal Washington ook de grote steden en nutsbedrijven vragen om hun procedures voor aanbestedingen te liberaliseren.

Brittan zei dat hij er van uit gaat dat met de doorbraak die gisteren is bereikt, een “onomkeerbaar proces” op gang is gebracht, dat uiteindelijk zal resulteren in een volledige overeenkomst.