Akkoord over reparatie van WAO bij ambtenbaren

ROTTERDAM, 22 APRIL. De ingreep van het kabinet in de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid worden voor de 850.000 werknemers bij de overheid en de 550.000 werknemers in de zorgsector gerepareerd.

In beide gevallen nemen de werknemers de kosten voor hun rekening.

Bij de overheid betalen de werknemers voor reparatie van het zogeheten WAO-gat 0,14 procent van de totale loonsom. Verder hebben de ambtenarenbonden en het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten twee bestaande toeslagregelingen op de huidige WAO-uitkeringen voor ambtenaren te schrappen. Het geld dat hiermee vrijkomt, zetten beide partijen ook in voor financiering van de WAO-reparatie.

Onverwachts kwamen de vier ambtenarencentrales (ACOP, CCOOP, AC EN CMHF) gisteren tot overeenstemming met de directeur-generaal voor personeelsbeleid H.A.P.M. Pont. Deze treedt voor minister Dales (binnenlandse zaken) als onderhandelaar op. Dales had al eerder laten weten tot compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen bereid te zijn, mits dit op vrijwillige basis geschiedt en het de overheid niets kost.

Het kabinet verkeerde bij de strijd rond de WAO in een moeilijk parket. Het trad zowel als wetgever als werkgever op. Herverzekering van de ingreep in de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid mocht niet de doelstelling van het kabinet - instroom in de WAO verkleinen - in de weg staan. Bovendien keerde het kabinet zich van meet af aan tegen collectieve herverzekering.

Een woordvoerder van Dales het gisteren gesloten principe-akkoord dan ook een "herschikking'. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangen de ambtenaren nog 76,3 procent van het laatst verdiende loon, terwijl in het bedrijfsleven de uitkering op zeventig procent ligt. Deze aanvulling raken de ambtenaren nu kwijt. Met dit geld kan de WAO-uitkering aangevuld worden tot 68 procent van het laatst verdiende loon.

Door een premie van 0,14 procent te betalen, kùnnen de werknemers hun uitkering aanvullen tot zeventig procent. De ACOP meent dat werknemers die de 0,14 procent niet willen betalen, ook geen gebruik mogen maken van de herschikking van de toeslagen. Zij worden teruggeworpen op een "kale' WAO-uitkering. Zowel Dales als de vakbondsleden moeten het principe-akkoord nog goedkeuren.

In de zorgsector bedragen de kosten van de WAO-reparatie 1,2 procent van de loonsom. De uitkeringen worden dan aangevuld tot het niveau van vóór de kabinetsingreep. Net als bij de overheid neemt het pensioenfonds de uitvoering van het zogenaamde invaliditeitspensioen voor zijn rekening.

De werknemers in de zorgsector betalen 3,9 procent van hun bruto-salaris min 28.000 gulden (de AAW-franchise) voor de WAO-reparatie. Voor een werknemer met een bruto jaarsalaris van 40.000 gulden betekent dit een premie van 25 gulden netto per maand. Van dit geld wordt ook een aantal extra regelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid betaald.

Zo behouden 55-plussers de extra toeslag van tien procent op hun uitkering, als zij op latere leeftijd arbeidsongeschikt raken. Ook bouwen WAO-ers een pensioen op, zonder daar premie voor te betalen. Als laatste ontvangen mensen met een bruto jaarsalaris van meer dan 75.000 gulden (de inkomensgrens voor de WAO) een uitkering van zeventig procent van het laatstverdiende loon. Differentiatie van de premie is mogelijk, als in de toekomst blijkt dat de ene sector een grotere instroom richting de WAO kent dan een andere sector.