Aegon is concurrentie steeds te snel af; Aan opvolger Peters worden hoge eisen gesteld

AMSTERDAM, 22 APRIL. Het is dat Aegon de overname van de activiteiten van de Britse verzekeringmaatschappij Scottish Equitable op tijd rond kreeg, want anders zouden de jaarresultaten van de op een na grootste Nederlandse verzekeraar vrijwel geruisloos voorbij zijn gegaan. Voorzitter Peters presenteerde gisteren in zijn toelichting op de cijfers van Aegon de gestage vooruitgang die hij tot nu toe vrijwel ieder jaar in het tienjarig bestaan van de combinatie van Ago en Ennia meldde.

Die stabiliteit van het concern zorgt zelden voor spektakel. Verzekeraars begrijpen zelden waarom anderen de passie voor hun vak niet delen, en Peters is daarop geen uitzondering. “We zijn niet saai, we zijn betrouwbaar”, lichtte hij gisteren Aegons gestage groei toe. De voorzitter, die volgende maand afscheid neemt van zijn functie bij het concern, waakte er gisteren voor de dinsdag bekend gemaakte overname van Scottish Equitable als zijn laatste Grote Daad te presenteren. Toch kon hij het aan de vooravond van zijn afscheid niet nalaten te wijzen op de prestaties van het concern gedurende de tien jaar van zijn voorzitterschap. In de laatste tien jaar steeg Aegons operationele winst met gemiddeld 12 procent per jaar, het eigen vermogen met 10 procent per jaar en verachtvoudigde de beurswaarde van het verzekeringsconcern.

Het ontbreken van spektakel bij Aegon lijkt te zitten in het feit dat het concern in de afgelopen jaren telkens tijdig de maatregelen nam waar veel anderen nu met enige haast toe moeten overgaan. Voorbeelden zijn er te over: concurrent Delta Lloyd maakte vorige maand een reorganisatieplan bekend waarbij een vijfde tot een kwart van het personeelsbestand moet worden ingekrompen. Aegon zette een dergelijk program al eind jaren tachtig in werking, en kon gisteren bogen op het zevende achtereenvolgende jaar waarin de kosten structureel naar beneden werden gebracht.

Eind jaren tachtig zette Aegon een punt achter de herverzekeringsactiviteiten. Peters zegt de overcapaciteit en de prijzenslag onder de herverzekeraars toen al te hebben zien aankomen. Sindsdien verzekerde Aegon haar eigen risico's bij de iets prijziger, maar stabiele partijen op de herverzkeringsmarkt. Nu door de shake out op die markt de tarieven plotseling fors stijgen, ondervindt Aegon minder last van de opgelopen herverzekeringskosten. Amev ging twee jaar geleden over op het afstoten van herverzekeringen, ING kondigde een dergelijke stap pas begin dit jaar aan.

Amev maakte vorige week bekend de waarderingsgrondslagen zodanig te hebben gewijzigd dat de boekwinsten op verkochte vastrentende waarden over meer jaren worden uitgesmeerd. In tijden van fors oplopende obligatiekoersen, zoals in de tweede helft van vorig jaar, had Amev anders forse overwinsten moeten opvoeren op de obligatieportefeuille, die het leeuwedeel van de beleggingen uitmaakt.ING hanteert dit systeem al langer, maar het was Aegon dat de wijziging bevocht bij de toezichthouders in Nederland en de EG.

Vorige week maakte ING-voorzitter A. Jacobs bekend dat de bankverzekeraar een boekhoudkundige wijziging doorvoert waardoor de afsluitkosten van polissen niet langer meteen worden afgeboekt, maar over langere tijd worden uitgesmeerd. Daardoor verminderen de eenmalige kosten van nieuwe polissen. ING maakt, door de maatregel met terugwerkende kracht door te voeren, 2,5 miljard gulden aan reserves vrij die, waarvan een miljard moet dienen om de hogere toekomstige kosten in het levenbedrijf op te vangen. Met name de vrouwelijke Nederlandse bevolking wordt ouder dan gedacht, en zorgt voor een langer beroep op de oudedagsvoorziening. Aegon nam jaren eerder exact dezelfde maatregel, en zette op die manier 400 miljoen gulden opzij, een bedrag dat in schaalgrootte vergelijkbaar is met de 1 miljard gulden van ING. De directie van het concern herinnert zich dat Nationale-Nederlanden de wijziging bij Aegon destijds nog met wantrouwen bekeek.

In de schadeverzekeringsbranche, die wordt geplaagd door hoge kosten en lage premie-inkomsten, verhoogde het gros van de verzekeraars eind vorig jaar de premies op de motorrijtuigenverzekering. Ook hier deed Aegon de stap een jaar eerder al op beperkte schaal, en accepteerde het bijbehorende risico voor verlies van marktaandeel. Mede daarom presenteert het concern nu als een van de weinigen in de branche een verbetering van de schaderesultaten in Nederland, hoewel ook een operationeel resultaat van 11 miljoen gulden nog steeds zeer laag is. Amev-voorzitter Bartelds zei vorige week dat zijn concern dit jaar de premies zal verhogen, en dat Amev een eventueel verlies van marktaandeel daarbij voor lief neemt.

Op Peters' opvolger K. Storm, die volgende maand het roer overneemt, rust zo een zware taak. Hij zal net als zijn voorganger de concurrentie een stap voor moeten blijven, en elk jaar een stabiele groei van omvang en resultaten moeten presenteren. Eén concreet doel heeft Peters hem op de valreep al gesteld. Aegon presenteerde bij monde van haar voorzitter - als een van de weinige financiële instellingen in Nederland - een prognose voor de resultaten van het lopende jaar. Van Storm wordt een stijging van het operationeel resultaat verwacht van tussen de vier en zeven procent. Peters blijft als commissaris aan om daar op toe te zien.