Winkeliers draaien op voor fraude girobetaalkaarten

ROTTERDAM, 21 APRIL. De werkgeversvereniging KNOV (midden en kleinbedrijf) wil spoedoverleg met banken, creditcardmaatschappijen, justitie en politie over de bestrijding van fraude met betaalkaarten, pasjes en creditcards.

Dat heeft vice-voorzitter H. van der Geest van het KNOV gisteren tijdens de “Dag van het Vakcentrum” in Amsterdam gezegd. Aanleiding is fraude op grote schaal met girobetaalkaarten waar de winkelier voor opdraait, en de vrees dat dit zal “overslaan” naar andere betaalmiddelen.

Volgens het KNOV neemt het gebruik van valse of gestolen girokaarten en pasjes in de winkels “hand over hand toe”. “Wij krijgen vrijwel iedere dag schrijnende gevallen binnen”, zegt een KNOV-woordvoerster. De werkgeversvereniging, die veel winkeliers onder haar leden telt, is vooral boos op de Postbank omdat deze instelling de winkeliers op laat draaien voor de verliezen. Terwijl andere banken altijd uitbetalen en de kosten van de oninbare cheques voor eigen rekening nemen, boekt de Postbank - als achteraf blijkt dat er met valse of gestolen cheques is betaald - de bedragen af van de rekening van de winkelier omdat de bank vindt dat deze de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de controle op de kaarten en de pasjes.

Het overleg met de banken en credit-cardorganisaties moet volgens Van der Geest een helder en werkbaar systeem opleveren, waarin ondernemers in korte tijd een maximale controle kunnen uitoefenen en kunnen aantonen dat ze alles hebben gedaan om fraude te voorkomen. De schade ligt dan principieel niet meer bij hen.

Banken moeten volgens het KNOV een fonds vormen waaruit maatregelen ter voorkoming van betaalkaartfraude wordt betaald. Van der Geest denkt aan “on-line”-verbindingen tussen ondernemer en bank. Een proef hiermee van de Postbank moet snel landelijk navolging vinden. Via deze alarmlijn kunnen ondernemers bij twijfel nagaan of de aangeboden kaarten voorkomen op de lijst met gestolen cheques.