Vonhoff noemt plan kabinet met provincies "moord op bestuur'

GRONINGEN, 21 APRIL. De provinciebesturen van Groningen en Drenthe hebben felle kritiek geuit op kabinetsplannen voor een provinciale herindeling.

Het kabinet wil de provincies omvormen tot gebieden in het kader van de Wet Gemeenschappelijk Regelingen. Enkele gemeentes uit de kop van Drenthe zouden bij het WGR-gebied Groningen moeten worden gevoegd. Het kabinet acht het bespreekbaar dat enkele gemeenten in Oost-Groningen overgaan naar het WGR-gebied Drenthe.

Beide provinciebesturen hebben principiële en procedurele bezwaren. Ze voelen zich overrompeld doordat er vooraf geen enkel overleg is gevoerd terwijl dit wel was afgesproken in het bestuursakkoord van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ernstiger is, zo stelde de Groningse commissaris Vonhoff gisteren op een persconferentie, dat de indeling in WGR-gebieden een provinciale verantwoordelijkheid is, die nu door het rijk wordt overgenomen. Hij karakteriseerde de kabinetsplannen als een “moord op het binnenlands bestuur.”

Volgens Vonhoff vormen gemeenten de basis van het binnenlands bestuur, waar beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. “De gemeentes gaan er op deze wijze aan. Ze mogen straks alleen nog maar straatnamen verzinnen. Het kabinet is bezig met zandhappen, kijk eens naar Utrecht dat uit elkaar wordt geknipt en Flevoland dat bij Amsterdam en Almere wordt gevoegd.”

In de ogen van het Groninger provinciebestuur zijn WGR-gebieden samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, terwijl ze nu verkapt gebruikt worden voor het omvormen van provincies tot regio's. Het kabinet wil de huidige provincies vervangen door 28 "mini-provincies'. Groningen en Drenthe zijn hier tegen, omdat dit volgens hen leidt tot schaalverkleining en als gevolg daarvan centralisatie, omdat het rijk steeds meer coördinerende taken op zich neemt. Omdat de regiobesturen belangrijke taken overnemen van de gemeentes zien die hun taken en bevoegdheden anzienlijk verminderen, waarschuwt de provincie Groningen.

Het Groninger provinciebestuur is niet principieel tegen het veranderen van de huidige provinciegrenzen. “Die zijn voor ons niet heilig”, aldus Vonhoff. De Drentse commissaris M. de Boer uitte eveneens scherpe kritiek op de kabinetsplannen. Ze belde gisteren direct met staatssecretaris De Graaff-Nauta van Binnenlandse Zaken, omdat de plannen van het kabinet volgens haar 'haaks op alle afspraken” staan. De toevoeging van Noord-Drenthe aan Groningen vindt De Boer ”een contra-produktieve discussie”. Volgens haar heeft Groningen geen enkel belang bij de kop van Drenthe, omdat de stad hierdoor suburbaniseert. Een samengaan van Drenthe en Groningen sluit ze op termijn niet uit. “Maar dat is een ingrijpend proces, dat niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. Daarom heb je niks aan dit soort lapmiddelen.”