Verlies Nedlloyd vorig jaar 58 mln

AMSTERDAM, 21 APRIL. Het Rotterdamse transportconcern Nedlloyd heeft over 1992 een verlies geleden van 58,3 miljoen gulden. Over 1991 behaalde Nedlloyd nog een winst van 145 miljoen gulden.

Dit heeft de raad van bestuur van Nedlloyd vanmorgen bekend gemaakt. Afdekking van het dollarrisico leverde het afgelopen jaar een opmerkelijk hoge positieve bijdrage van 42,5 miljoen gulden aan het concernresultaat. Nedlloyd passeert dit jaar het dividend.

Nedlloyd wil de komende drie jaar sterke kostenbesparingen doorvoeren om tot winstherstel te komen. De besparingen moeten dit jaar al 100 miljoen gulden opleveren. In 1995 zal op jaarbasis 250 miljoen gulden bespaard worden. De kostenbesparingen zullen onder meer leiden tot een afname van het personeelsbestand in 1993 en 1994 van circa 2.000 medewerkers wereldwijd. Hieronder vallen ook de 600 medewerkers werkzaam bij de goederenafhandeling van de douane die het afgelopen jaar zijn vertrokken. Volgens bestuursvoorzitter H. Rootliep zal Nedlloyd indien nodig dit jaar verder desinvesteren.

Rootliep zei vanmorgen dat Nedlloyd het afgelopen jaar geleden heeft onder de verslechtering van de markten waarop het transportconcern actief is. Vooral de tarieven voor containervervoer - naast Europees wegvervoer een van de twee kernactivteiten van Nedlloyd - zijn onder druk komen te staan.

De netto omzet van Nedlloyd liep in 1992 als gevolg van de invloed van de lagere dollarkoers en gederfde omzet door desinvesteringen terug met 259 miljoen gulden tot ruim 6,7 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat van de Nedlloyd Groep over het afgelopen jaar kwam negen procent lager uit op 72,2 miljoen gulden. De voornaamste oorzaak voor deze daling is te vinden bij de activiteiten in de zeescheepvaart waar het bedrijfsresultaat terugliep van 58,4 miljoen gulden in 1991 tot 8,6 miljoen gulden vorig jaar.

Europees transport en distributie leverde een positief aandeel in het bedrijfsresultaat. In 1991 werd hierop nog een verlies geleden van 18,4 miljoen gulden, in 1992 behaald Nedlloyd een positief resultaat van 19,5 miljoen gulden. Volgens Rootliep was er met name bij de Duitse Nedlloyd-dochter Unitrans een forse verbetering van het bedrijfsresultaat waar te nemen. Het resultaat van de overige activiteiten, dat voor het grootste deel wordt bepaald door Neddrill (gas- en olieboringen) steeg ligt van 39,5 miljoen tot 44,1 miljoen gulden.

Nedlloyd wil voor het lopende boekjaar 1993 nog geen uitspraken doen. “Het zal geen gemakkelijk jaar worden”, zei de nieuwe topman drs. L. Berndsen die Rootliep deze zomer zal opvolgen. Berndsen stelt alle divisies van Nedlloyd het komende jaar als eis een rendement van 10 procent op het genvesteerde vermogen te behalen.