TU Eindhoven krijgt 85 miljoen

EINDHOVEN, 21 APRIL. Minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) heeft 85 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een nieuwe behuizing van de faculteit scheikundige technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. De faculteit is nu gehuisvest in gebouwen die dateren uit 1960 en 1964. Ze zouden al sinds de jaren tachtig niet meer voldoen aan de gestelde eisen. De nieuwbouw, die in 1995 kan worden opgeleverd, biedt ook onderdak aan enkele afdelingen van TNO.