Staalproduktie.

Staalproduktie

In de grafische voorstelling over de overproduktie van staal in de Europese Gemeenschap (zaterdag 17 april, pagina 13) zijn de door de verschillenden landen in te leveren hoeveelheden staal uitgedrukt in tonnen. In de begeleidende tekst staat het correct. Het moet zijn: in miljoenen tonnen.

Platform

In de krant van dinsdag 20 april is in het foto-onderschrift op pagina 17 vermeld dat het hier een platform betreft, dat olie en gas kan winnen. Het gaat echter om een accommodatieplatform, dat plaats biedt aan 34 personen.