Grens vervolging belastingfraude per juni verlaagd

DEN HAAG, 21 APRIL. De grens waarbij belastingfraude strafrechtelijk wordt vervolgd, wordt voor particulieren verlaagd van 50.000 naar 12.000 gulden.

Voor ondernemingen geldt een verlaging van 50.000 naar 25.000 gulden. Dat heeft het ministerie van financiën gisteren meegedeeld. De nieuwe richtlijn heeft de instemming van de procureurs-generaal; en geldt vanaf 1 juni 1993. Fraude voor bedragen beneden deze zogenoemde aanmeldingsdrempels worden meestal afgedaan met een administratieve boete. Als de fraude ernstig is, kan ook bij kleinere fraudebedragen de zaak bij het OM worden aangemeld. Bij herhaling van fraude moet de zaak, ongeacht de hoogte van het bedrag, altijd worden aangemeld. Dezelfde aanmeldingsrichtlijn wordt gehanteerd voor douanefraude (BTW, accijns).