Gasunie gaat bij Grijpskerk gas ondergronds opslaan

ROTTERDAM, 21 APRIL. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Gasunie willen in Grijpskerk een ondergrondse opslag voor aardgas aanleggen. Het gas zou moeten worden opgeslagen in een bestaand gasveld dat in 1990 is ontdekt. Met de opslag zou in 1996 moeten worden begonnen. Eerder werden al besloten om bij het Drentse Norg een ondergrondse gasopslag te realiseren.

Het is de bedoeling dat op termijn op nog meer plaatsen in Nederland soortgelijke opslagplaatsen worden ingericht om een ongestoorde gasleverantie te kunnen garanderen. Deze buffervoorraden zijn volgens NAM en Gasunie nodig om voldoende druk op het gasnet te houden in strenge winters of bij storingen in de bestaande installaties.

Het gasveld bij Grijpskerk is overigens nog niet in gebruik genomen. Dat gebeurt in de herfst. Het bevat tien miljard kubieke meter gas en is daarmee een middelgroot gasveld. Vanaf oktober moet het circa vijf miljoen kubieke meter aardgas per dag produceren.

In Grijpskerk wil men een buffervoorraad van het zogeheten hoog-calorische aardgas vormen. Dat is gas met een hogere verbrandingswaarde dan het "gewone' Slochteren-gas, dat in Norg moet worden opgeslagen. Dit hoog-calorische gas wordt grotendeels gebruikt voor elektriciteitscentrales, industrie en export. NAM en Gasunie hebben het plan voor de gasopslag dinsdag bij het gemeentebestuur van Grijpskerk gepresenteerd. De plannen voor de ondergrondse opslag vergen een investering van één miljard gulden per locatie.

Zo'n gasopslag vergt een terrein van dertig à veertig hectare, vol met installaties, aldus een woordvoerder van de NAM. Het gaat daarbij om compressoren, luchtkoelers, opslagtanks, een controlegebouw en een toren met een fakkel. Deze laatste is circa tachtig meter hoog, de rest van de installaties zijn twintig tot veertig meter hoog. Om het landschap niet al te erg te verstoren zal het terrein worden omzoomd met aarde wallen en bos. Bij Norg zijn er plannen om alle installaties in een vijftig meter brede strook achter elkaar te bouwen, opdat ze zo min mogelijk storend zijn in de omgeving.

Natuurbeschermingsorganisaties en omwonenden van het terrein bij Norg hebben bezwaren tegen de opslag daar, juist vanwege de aantasting van het landschap. Deze omgeving wordt gekenmerkt door bijzondere beekdalen. Natuurmonumenten heeft er al enige terreinen en het is de bedoeling in dit gebied 35 vierkante kilometer landbouwgrond om te vormen tot natuurgebied. Voor de Gasunie en de NAM is deze locatie echter zeer aantrekkelijk, omdat die vlakbij de hoofdgasleiding uit Slochteren ligt. In Grijpskerk, gelegen in de provincie Groningen vlakbij de Friese grens, bestaat het landschap uit weilanden en akkers.