Europarlement wil grotere inzet Commissie voor HDTV

STRAATSBURG, 21 APRIL. Het Europese Parlement vindt dat de EG een duidelijke strategie moet voeren voor de invoering van digitale hoge definitie televisie (HDTV). De Europese Commissie moet daartoe niet alleen een eigen Europese standaard vaststellen voor distributie en uitzending van televisieprogramma's, maar ze moet ook een actieplan opstellen om introductie van HDTV volgens de Europese norm te vergemakkelijken.

Dat is de strekking van een resolutie die het Europese Parlement vanmiddag in Straatsburg heeft aangenomen. Volgens het socialistische parlementslid Alman Metten, indiener van de resolutie, dreigt “een blamage” voor de EG indien de Commissie zich niet actiever inzet voor invoering van Europese digitale HDTV. Een afzijdige houding van de EG speelt volgens Metten de Verenigde Staten in de kaart, waar de overheid via Federal Communication Commission wel een actieve rol speelt bij de kiezen van een uniforme digitale standaard voor de nieuwe televisie.

De afgelopen jaren heeft de Europese Commissie wel een actieve rol gespeeld bij het promoten van zogeheten analoge HDTV. De lidstaten van de EG kozen in december 1991 zelfs een Europese norm (HD-Mac) voor HDTV, ontwikkeld door Philips en het Franse Thomson, en zij kondigden een uitgebreid actieprogramma aan voor subsidiëring van programmamakers en distributeurs. Maar tot woede van onder andere Nederland stak afgelopen najaar Groot-Brittannië een spaak in het wiel door zijn goedkeuring aan het financiële programma te onthouden. Digitale televisie en niet analoge systemen heeft de toekomst en de overheden hoeven zich niet te bemoeien met dit soort aangelegenheden, waren de argumenten van de Britten.

Noodgegedwongen heeft de verantwoordelijke EG-commissaris voor industriebeleid, Bangemann, daarom besloten om ook maar radicaal van koers te veranderen. Twee maanden geleden liet hij weten dat Brussel het accent helemaal zal leggen op stimulering van breedbeeldtelevisie. Welke normen de industrie wil ontwikkelen voor uitzending van programma's via de breedbeeldtelevisies, daar bemoeit de Commissie zich niet meer mee. Op die manier hoopt Bangemann dat het Verenigd Koninkrijk alsnog terugkomt op zijn principiële bezwaren tegen steunverlening van de EG. Op dit moment werkt het Deense voorzitterschap aan een concreet voorstel dat waarschijnlijk komende maand zal worden besproken door de EG-ministerraad.

Metten vindt zo'n benaderingen echter veel te passief. Volgens hem biedt het stimuleren van breedbeeldtelevisie geen enkele garantie voor snelle invoering van digitale HDTV. Hij vreest zelfs het tegenovergestelde effect, namelijk dat in de gemeenschap vier verschillende, en in feite verouderde of inferieure systemen zullen worden ontwikkeld. Hij gaat daarbij af op inlichtingen uit het bedrijfsleven. Zo'n versnippering van de Europese markt is volgens hem voor het Europese bedrijfsleven zelf een slechte zaak. Om internationaal concurrerend te zijn ten opzichte van Amerikaanse en Japanse ondernemingen, moeten de Europese concerns over een zo groot mogelijk thuismarkt kunnen beschikken. Dat past volgens Metten in de filosofie van de "interne markt' en de Europese Commissie moet daarom volgens hem een leidende rol spelen.