Duisenberg: EMS behoeft geen enkele aanpassing

BAZEL, 21 APRIL. De centrale banken van de Europese Gemeenschap zijn in een studie over de valutacrisis van vorig jaar september tot de conclusie gekomen dat het Europese Monetaire Stelsel (EMS) gezond is en geen hervormingen behoeft. “We hebben met een vergrootglas naar het wisselkoersstelsel gekeken en geen weeffouten kunnen ontdekken”, aldus president Duisenberg van De Nederlandsche Bank gisteren.

Duisenberg gaf een persconferentie in Bazel na afloop van het maandelijkse overleg van het comité van centrale-bankpresidenten van de EG, waarvan hij voorzitter is. Op de bijeenkomst werd de laatste hand gelegd aan het rapport, dat is opgestuurd naar de ministers van financiën. Die zullen het bestuderen alvorens details worden gepubliceerd.

Het monetaire comité van de EG, waarin zowel de centrale banken als de ministeries van financiën zijn vertegenwoordigd, kwam vorige week ook al tot de conclusie dat er niets mis is met het EMS. Groot-Brittannië denkt daar anders over. Premier Major verklaarde na de roemloze aftocht van het pond sterling uit het EMS in september dat er “weeffouten” in het stelsel zitten en verlangde hervormingen.

Duisenberg maakte dinsdag duidelijk dat de Britten de hand in eigen boezem moeten steken. “Het is niet nodig de regels te veranderen, alleen om aan die regels strakker de hand te houden”. Hij verwoordde, zonder Groot-Brittannië te noemen, de vrijwel algemene opvatting dat dat land zich vorig jaar om politieke redenen (angst voor gezichtsverlies) veel te lang heeft verzet tegen een ordelijke devaluatie van het pond en de munteenheid daardoor uiteindelijk diep zag wegzinken toen het EMS noodgedwongen was verlaten. (Reuter)