Conflict over orders VS-EG niet opgelost

WASHINGTON, 21 APRIL. Vertegenwoordigers van de VS en de EG zijn het gisteren niet eens geworden over een handelsgeschil over openbare aanbestedingen. Het overleg is vandaag per telefoon voortgezet.

EG-commissaris Brittan overlegde de afgelopen twee dagen in Washington over deze kwestie met de Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor.

De onderhandelingen zijn in een delicate fase geraakt. Brittan noch Kantor wilden uitweiden over hun verschillen van mening. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, zal Amerika vanaf morgen Europese bedrijven uitsluiten van 50 miljoen dollar aan overheidscontracten. Brittan wilde niet zeggen wat voor vergeldingsmaatregelen hij eventueel zal nemen.

Het voornaamste strijdpunt is de EG-richtlijn om Europese bedrijven bij overheidsaanbestedingen drie procent voordeel te geven boven Amerikaanse. De richtlijn harmoniseerde uiteenlopende nationale bepalingen en maakte mededinging voor niet-EG-bedrijven per saldo gemakkelijker. Niettemin dreigde Kantor met sancties. De uitvoering daarvan werd, na overleg in maart, een maand uitgesteld. De EG heeft Kantor duidelijk gemaakt dat Amerika in overheidscontracten ook buitenlandse bedrijven discrimineert, via de "Buy American'-wetgeving, die het gebruik van Amerikaanse bedrijven bevorderde. Vooral de lokale overheden geven vaak de voorkeur aan Amerikaanse bedrijven, ook al werken ze niet goedkoper of beter.

Brittan en Kantor hebben wel vooruitgang geboekt in het opklaren van meningsverschillen over de al zes jaar durende Uruguay-ronde over vrijere wereldhandel. Clinton wil zijn onderhandelingsmandaat van het Congres tot 15 december verlengen. Brittan en Kantor willen voor de G-7-top, in juli in Tokio, nog drie keer bij elkaar komen, zodat er knopen kunnen worden doorgehakt. Brittan heeft Kantor ook verzekerd dat hij het eind vorig jaar gesloten landbouwakkoord wil uitvoeren.