CNV: 1500 banen weg bij Shell

ROTTERDAM, 21 APRIL. Het personeelsbestand van de Shell-vestigingen in Nederland wordt volgens de Industrie- en voedingsbond CNV gemiddeld met tien procent ofwel in totaal 1.500 tot 1.800 banen ingekrompen.

Hierbij gaat het niet alleen om Shell-Nederland, maar ook de kantoren en laboratoria die werk voor de Koninklijke/ Shell Groep verrichten. Dit zegt bestuurder Kees van Dam van het CNV-district Rotterdam. “Shell is ook hard bezig zijn sociale voorzieningen sterk in te krimpen”, zegt hij. Van Dam baseert zich op mededelingen van Shell zelf over de lopende reorganisaties in de petrochemievestigingen in Moerdijk en Pernis (Rotterdam-Zuid) en op ervaringen van individuele CNV-leden en kaderleden van de bond.

Een woordvoerder van Shell-Nederland noemde vanochtend slechts de eerder aangekondigde reorganisaties in Moerdijk en Pernis die resulteren in een personeelsvermindering van in totaal 700 mensen. Vorige maand is daar nog een inkrimping van 128 banen op de afdeling Manufacturing van het hoofdkantoor in Den Haag bijgekomen. “Wij herkennen ons niet als zodanig in het cijfer van 1.800 dat het CNV noemt, maar de rationalisatie en herstructurering is een continue proces”, aldus de woordvoerder, die onderstreept dat de inkrimping grotendeels wordt gerealiseerd door natuurlijk personeelsverloop. Verder worden naar vermogen mensen herplaatst in andere functies, eventueel in het buitenland, vervroegde pensionering, detachering met behoud van het Shell-salaris bij bedrijven buiten Shell en ten slotte vertrekbegeleiding ("outplacement').

De reorganisatie bij Shell-Moerdijk (chemie), dat door overproduktie en lage produktprijzen wordt geplaagd, heeft volgens het CNV “tot een ernstig conflict tussen de ondernemingsraad en de directie” geleid, dat door de OR is voorgelegd aan de Ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam. De OR wil dat de directie met de bonden een sociaal plan overeenkomt. Shell voelt daar niets voor en wil zoveel mogelijk afspraken met individuele werknemers maken.

Shell houdt vol dat de reorganisaties “binnen de sociale hekken” van het concern worden uitgevoerd, maar Van Dam, die zegt met zijn FNV-collega's op één lijn te zitten meent dat hier nu juist het probleem zit. “Shell is bezig de hekken te verplaatsen, maar dat heeft men er bij de aankondiging van de reorganisatie niet bijgezegd.” Daardoor is volgens Van Dam binnen het bedrijf over een breed front onrust ontstaan.

“Vroeger werkte men met een regeling voor vrijwillig vervroegd pensioen vanaf 50 jaar, met een uitkering die uitkwam op ongeveer 80 procent van het laatstverdiende salaris. Daarop wordt nu belangrijk gekort. Ook is er nu een regeling voor het uittreden van mensen beneden de 50 jaar, maar die komt neer op gedwongen ontslag met een ordinaire aanvulling op de WW. Ons bezwaar is ook dat Shell daarover met individuele werknemers afspraken maakt. Ze moeten een contract tekenen. Om de positie van de werknemers te beschermen moeten het niet een individueel knokken met de directie zijn, maar moet er een algemeen geldende regeling komen”, aldus Van Dam.

Het CNV is niet tegen vertrekbegeleiding, maar vindt dat Shell zo'n gezond bedrijf is dat het zich een goede regeling kan veroorloven waardoor uiteindelijk slechts een klein aantal mensen ontslagen hoeft te worden. “Onze inschatting is dat er nu heel wat mensen overblijven die gedwongen ontslag krijgen”, aldus Van Dam, die ook problemen ziet door de “harde opstelling van Shell bij detachering van personeel bij andere bedrijven. “Shell-mensen worden bij aannemers geplaatst. Dat is een aanslag op de arbeidsomstandigheden. Je hebt geen vaste werkplek meer, je stapt 's morgens in een busje en je moet maar zien.”