CDA: strengere norm tempobeurs

DEN HAAG, 21 APRIL. De Tweede-Kamerfractie van het CDA vindt de normen die minister Ritzen wil instellen bij de "tempobeurs' te soepel.

Het CDA meent dat wie vijf jaar studeert, in principe elk jaar een vijfde van zijn studie moet afronden. Minister Ritzen heeft voorgesteld dat studenten die in het eerste jaar minder dan 10 procent van de vereiste punten halen hun beurs moeten terugbetalen. In de latere studiejaren moeten ze minstens een kwart van de punten halen. Ritzen wil hiermee alleen die studenten straffen die helemaal niet studeren. Alle fracties in de Kamer zijn bevreesd dat de minister er nooit in zal slagen de koppeling van studievoortgang aan de studiebeurs in augustus 1983 al in te voeren.