België schaft als laatste EG-lidstaat prijscontrole af

BRUSSEL, 21 APRIL. België schaft per 1 mei als laatste land in de EG de prijscontrole af. Voor een beperkt aantal goederen en diensten die een sociaal karakter hebben of in monopolie-verband worden aangeboden blijft de controle gehandhaafd.

Tot nu toe waren in België alle prijsverhogingen aan toestemming van Economische Zaken gebonden. Het ministerie hanteerde echter een ruime "negatieve lijst' van sectoren die van de aangifteplicht waren vrijgesteld. Voortaan zal de Belgische overheid met een "positieve lijst' werken: een lijst met sectoren die toestemming moeten blijven vragen voor prijsverhogingen. Het zal gaan om brood, vervoer per taxi, gas en elektriciteit, aardolieprodukten, brandverzekering, verplichte verzekering, auto's, geneesmiddelen, afvalverwerking, teledistributie, waterdistributie en rusthuizen. Voor het overige zijn ondernemers vrij om hun prijzen vast te stellen. Dat zal nu voor het eerst gelden voor financiële diensten, tabak, bier, openbaar vervoer, telefoon en post. Op de laatste drie (monopolie) sectoren houdt de Belgische overheid echter nog prijstoezicht door de beheerscontracten die jaarlijks worden gesloten. Ondernemingen met een omzet hoger dan 300 miljoen frank (16,5 miljoen gulden) moeten nog wel hun prijsveranderingen aan Economische Zaken opgeven. Het Verbond van Belgische Ondernemingen vindt dat de versoepeling van het prijsbeleid niet ver genoeg gaat. De minister van economische zaken behoudt het recht voor om in te grijpen als er zich zeer forse stijgingen voordoen.