Bank of Tokyo (Holland) boekt hogere jaarwinst

Bank of Tokyo (Holland) heeft vorig jaar een bruto resultaat behaald van 34,8 miljoen (1991: 33 miljoen) gulden.

Dit is het hoogste in de twintig jaar dat de bank in Nederland actief is. Het netto resultaat groeide met ruim negen procent tot 11,97 miljoen gulden, de debiteurenportefeuille steeg van 1,45 tot bijna 1,6 miljard. De totale activa namen met vier procent toe tot 3,8 miljard gulden. De stroppenpot is opgehoogd van 5,6 miljoen tot 12,4 miljoen gulden.

Het Japanse moederconcern heeft ongeveer 15.000 mensen in dienst, waarvan circa tachtig te Amsterdam. Naar balanstotaal bezette de Bank of Tokyo een jaar geleden op de wereldranglijst van banken plaats nummer negentien.