Advies: Stadsziekenhuis Kampen in holding met Zwolse ziekenhuizen

ROTTERDAM, 21 APRIL. Het Stadsziekenhuis in Kampen moet een "werkmaatschappij' worden in een holding waarin ook de twee Zwolse ziekenhuizen zijn opgenomen. Het Kamper ziekenhuis kan dan vijf jaar experimenteren met een nieuwe vorm van zorgverlening: de transmurale zorg. Daarin krijgen huisartsen, die gebruik kunnen maken van faciliteiten van het ziekenhuis, een centrale rol.

Dit adviseert een commissie onder leiding van de oud-bestuursvoorzitter D. van den Boom van het Medisch Spectrum in Enschede aan de provincie Overijssel. De provincie moet van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) voor 1 oktober een plan voor het Kamper ziekenhuis opstellen. Dat ziekenhuis raakte vorig jaar in opspraak door onenigheid binnen de medische staf en door medische fouten. Een poging om het 155 bedden tellende ziekenhuis te laten fuseren met Zwolse ziekenhuis De Weezenlanden mislukte.

De commissie meent dat een holding met het Stadsziekenhuis als een zelfstandige werkmaatschappij, zij het met een aangepaste taak, een werkbaarder constructie is dan de fusie die Simons eerder had voorgesteld. Andere ziekenhuizen in de regio, in Hardenberg en Harderwijk, kunnen zich ook bij de holding aansluiten. De twee Zwolse ziekenhuizen (Sophia en De Weezenlanden) zouden samen een centrum met medische topvoorzieningen moeten oprichten.

In Kampen is nog maar plaats voor een beperkt aantal klinische specialismen: interne geneeskunde, chirurgie, neurologie, gynaecologie en keel-, neus- en oorheelkunde. In de polikliniek komen daar nog oogheelkunde, dermatologie, kindergeneeskunde en mondheelkunde bij. De commissie vindt wel dat er garanties moeten zijn voor de kwaliteit van het medisch handelen. Patiënten met een verhoogd risico, patiënten waarvan kan worden voorzien dat zij intensieve of extra verzorging behoeven en acute patiënten zouden volgens haar niet in Kampen mogen worden opgenomen.

De huisartsen moeten de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de faciliteiten van het ziekenhuis. Dat geldt zowel de laboratoria en bijvoorbeeld röntgenapparatuur als ziekenhuisbedden. Ze moeten patiënten ookkorte tijd zelf ter obeservatie kunnen opnemen. De huisartsen kunnen de uitslag van hun eigen onderzoek bespreken met de medisch specialisten van het ziekenhuis. De specialisten dienen aan de andere kant samen met de huisartsen indien nodig patiënten thuis te bezoeken. De commissie vindt dat in een periode van vijf jaar moet blijken of deze opzet leidt tot intensievere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Dat zal naar verwachting leiden tot minder verwijzigingen van huisartsen naar specialisten en daardoor tot lagere kosten. De commissie meent dat in Kampen negentig tot honderd bedden voldoende zijn.

Zodra Provinciale Staten zich erover hebben uitgesproken, wordt het plan voorgelegd aan staatssecretaris Simons.