Vier nieuwelingen missen voetbal-ervaring, maar zijn "gepokt en gemazeld' in bedrijfsleven; Ruts drukt duidelijke stempel op voetbalkabinet

ZEIST, 20 APRIL. De clubs van het betaalde voetbal hebben gisteravond unaniem ingestemd met de kandidatuur van zes leden voor het nieuwe sectiebestuur. Er bestaat nog onzekerheid over de voordracht van Leo van Gastel die als marketingdeskundige moet gaan opereren, maar als directeur van de Staatsloterij een directe concurrent is van de Sporttotalisator (SNS) waarmee de KNVB zaken doet. Op 1 mei kan het college aan de slag.

Binnen enkele dagen zal de informatiecommissie onder leiding van PSV-voorzitter Jacques Ruts onderzoeken of hier sprake is van een ongewenste verstrengeling van belangen. Binnen zijn eigen bedrijf heeft Van Gastel echter al felle kritiek gekregen op zijn kandidaatstelling.

Hoewel de portefeuilles in het nieuwe sectiebestuur nog ter sprake moeten komen ligt de taakverdeling vrijwel vast. Voorzitter wordt mr. Jos Staatsen. De voormalige burgemeester van Groningen, die ook werkzaam was als directeur-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken en momenteel in Amsterdam directeur is van het managementbureau BCG, treedt op als opvolger van drs. Martin van Rooijen. Mr. Miel Maessen wordt de nieuwe juridische specialist. De 42-jarige Brabander was als tijdelijk bestuurslid van Willem II betrokken bij het saneringsproces van de Tilburgse voetbalclub. De 63-jarige Bill Maeijer wordt belast met sponsorcontacten en -contracten. Maeijer werkte voor Philips onder meer in Australië en Singapore en was president van Ballast Nedam. Momenteel houdt hij zich bezig met het saneren van bedrijven.

De omstreden Van Gastel komt op de nieuwe post van marketing. Het is de bedoeling dat hij zich bezig gaat houden met het verkopen van "het produkt betaald voetbal'. De in 't Gooi woonachtige Van Gastel bracht een electronisch bedrijf, waarvan hij directeur was, naar de beurs en werkte vervolgens mee aan de verzelfstandiging van de Staatsloterij. Het sectiebestuur wordt gecompleteerd door drie personen die al bekendheid genieten in de voetbalwereld: VVCS-voorman Karel Jansen (technische zaken), ex-DS '79-voorzitter Gerard Bouwer (licentiezaken) en de huidige voorzitter van FC Utrecht, Theo Aalbers (penningmeester). De informatiecommissie heeft geen gebruik willen maken van de know how van loyale bestuursleden uit het kabinet-Van Rooijen. Vilé, Masman en Bontenbal waren bijvoorbeeld bereid geweest onder bepaalde voorwaarden terug te keren.

Als alternatief werd er een groep bestuurders aangezocht van wie een aantal ter discussie zou kunnen staan. Van Gastel is met zijn bedrijf ook nog eens sponsor van PSV. Maeijer moet als ex-Philips-directeur eveneens als een goede bekende van Ruts worden beschouwd. Hij is echter net als Van Gastel geen ingewijde in de voetbalwereld. Dat geldt trouwens ook voor Staatsen, die was betrokken bij het saneringsproces bij FC Groningen. Staatsen fungeert wel als voorzitter van de stichting Cotass, die zich onder meer bezighoudt met het electronische pasjessysteem. Ook hij werd aangezocht door Ruts die derhalve een duidelijke stempel heeft gedrukt op het nieuwe voetbalkabinet.

Ruts verdedigde gisteren de kandidatuur van de vier leden die niet gehinderd worden door enige bestuurservaring in de voetballerij, met het argument dat zij wel “gepokt en gemazeld” zijn in het bedrijfsleven. Het is volgens Ruts in de praktijk vrijwel onmogelijk niet clubgebonden bestuurders te vinden die toch bekend zijn met de voetbalmaterie. “Bovendien is in het vorige sectiebestuur gebleken dat onervaren bestuurders als Van Hilten en Smits toch goed functioneerden.”

De drie doorgewinterde voetbalbestuurders in het nieuwe sectiebestuur manifesteerden zich in het verleden als hemelbestormers. Bouwer legde vier jaar geleden een bom onder het college van André van der Louw. Aalbers, die aanvankelijk FC Utrecht niet de rug wilde toekeren maar nu toch zal moeten opstappen in Nieuw-Galgenwaard, was een van de opposanten die het bewind van Van Rooijen omver wierp. En vakbondsleider Jansen voert al 35 jaar oppositie tegen de machtshebbers in Zeist. In de periode '81-'83 had hij met Kees van den Berg een keer eerder zitting in het sectiebestuur. Dat bleek niet te werken en Jansen kwam toch weer in de oppositiebanken terecht. De man die de geschiedenis in zal gaan als de verpersoonlijking van de spelersvakbond VVCS moet zich nu als secretaris-penningmeester terugtrekken uit het bestuur van die organisatie. Vorig jaar liet hij zich al afvoeren van de loonlijst, ofschoon hij op het kantoor in Gouda nog elke dag verschijnt. Het is bijna ondenkbaar dat Jansen, zich neutraal zal opstellen als er straks harde maatregelen moeten worden genomen op het gebied van de werkgelegenheid.

De Hagenaar heeft binnen de informatiecommissie gepleit voor het verstrekken van vergoedingen aan sectiebestuursleden. Tot dusverre is een functie in dit college onbezoldigd. Verschillende kandidaten die door de informatiecommissie werden benaderd toonden om die reden geen interesse. Jansen: “Wanneer je betalingen gaat verrichten kan het sectiebestuur functioneren als een raad van commissarissen. Maar de tijd is er nog niet rijp voor. Al zijn er genoeg fondsen in Zeist. En zullen die commissarissen zichzelf terugverdienen.”

De vooruitstrevende ideeën van Jansen zullen ongetwijfeld nog wel vaker stuiten op onbegrip. Bovendien zal moeten blijken hoe het nieuwe sectiebestuur zich opstelt ten opzichte van de managers die het vorige college heeft aangesteld. Naast algemeen directeur Cees Wolzak zijn dat voorlopig Jan Huijbregts (technische zaken) en Will van Rhee (veiligheid). Er wordt nog gezocht naar een commerciële specialist en een chef voor de afdeling voorlichting. Het wordt een van de eerste opdrachten van het nieuwe sectiebestuur dat op de voorjaarsvergadering van 24 mei debuteert.