VERMEEND

Anders dan prof. H.L. Wesseling stelt in "De vingers van pater Beer' (NRC Handelsblad, 1 april) geeft de laatst verschenen Van Dale slechts één verklaring van "vermeend', ik citeer: - vermeend (bn), niet zijnde wat het genoemde aanduidt (waarmee aangegeven wordt dat de spreker het niet eens is met de genoemde status), syn. gewaand: vermeend recht; de vermeende erfgenaam; de affaire rondom zijn vermeende homosexualiteit.

M.J. Koenen - J.B. Drewes, verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal, 27ste druk geeft daarentegen: - vermeend Bn gewaand: de -e eigenaar; - rechten veronderstelde rechten.