Van Velzen sprak slechts "als katholiek'

DEN HAAG, 20 APRIL. CDA-partijvoorzitter W. van Velzen heeft “als katholiek”, gesproken en niet als partijvoorzitter toen hij tijdens het Paasweekeinde uitviel naar de katholieke bisschoppen. Dit heeft hij gisteren gezegd tijdens een vergadering van het bestuur van zijn partij in Utrecht.

In het bestuur bestond kritiek op de opmerking van Van Velzen anderhalve week geleden dat de bisschoppen “onvoldoende leiding geven in het bestuurlijk proces van de Rooms-katholieke kerk in Nederland.” Veel partijbestuurders vonden dat Van Velzen hiermee te ver was gegaan in zijn kritiek.

Voordat dit onderwerp gisteravond ter tafel kwam verklaarde Van Velzen als gelovige gesproken te hebben. Hij had het CDA niet met zijn standpunt willen binden, zei hij. Daarmee was voor het partijbestuur de kous af. Ook tijdens het fractieberaad in de Tweede Kamer vanochtend is volgens een woordvoerder niet meer over de kwestie gesproken.

In de discussie over de opzegging van het lidmaatschap van het CDA door bisschop Bomers speelde het onderscheid tussen gelovige en partijlid eveneens een rol. Bomers was opgestapt, onder meer naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad van het CDA-Tweede Kamerlid T. de Kok. In een commentaar op dat artikel zei J. van Gennip, directeur van het wetenschappelijk instituut voor het CDA, dat De Kok het stuk “als gelovige” had geschreven, een interpretatie die De Kok overigens weersprak.