Staking verwacht in Oost-Duitsland

BONN, 20 APRIL. In de Oostduitse staal- en metaalindustrie (500.000 werknemers) beginnen eind volgende week stakingen om per 1 april een al in 1991 afgesproken cao-verhoging met 26 procent af te dwingen. De staking staat vrijwel vast nu het bestuur van de vakbond IG Metall gisteren groen licht heeft gegeven voor zogenoemde "Urabstimmungen' onder haar leden in de metaalbedrijven in Saksen en Mecklenburg-Voorpommeren en de gehele Oostduitse staalindustrie.

De stemmingen onder de leden of er wel of niet moet worden gestaakt, zullen begin volgende week, van maandag tot woensdag, worden gehouden. Hun actiebereidheid is groot, zoals de afgelopen weken is gebleken bij massale waarschuwingsacties, zodat er weinig twijfel bestaat over de uitslag. Pas als de uitslag bekend is, wil IG Metall bedrijven aanwijzen waar gestaakt wordt. IG-Metallvoorzitter Steinkühler heeft gisteren een nader gespreksaanbod van de werkgevers als “propaganda” van de hand gewezen.

De werkgevers, die de cao hebben opgezegd en 9 procent hebben aangeboden, zijn intussen begonnen met het opzetten van een steunfonds voor werkgevers van zulke bedrijven. De werkgevers stellen dat de in '91 gemaakte meerjarenafspraken om de lonen in West- en Oost-Duitsland tot 1995 stapsgewijs gelijk te trekken - met 26 en 30 procent meer in '93 en '94 - door de sterk verslechterde economische situatie niet meer te betalen zijn. Doorvoering van die afspraken zou tot vernietiging van 20 procent van de nog resterende banen voeren, waarschuwen zij. Omdat een deel van de Oostduitse metaal- en staalindustrie thans in leven wordt gehouden door het Treuhand-overheidsinstituut, zou de rekening bovendien uiteindelijk mede naar de belastingbetalers gaan, zeggen zij.

Steinkühler vindt dat laatste geen bezwaar omdat zo - via de fiscus - hogere inkomens meer betrokken raken “bij de financiering van de Duitse eenheid”. Niet alleen de cao-verhoging zelf, maar ook de onaanvaardbaarheid van “een rechtsbreuk” als het opzeggen van cao-afspraken is voor hem in het geding. Als zoiets wordt toegestaan is in Duitsland overal het hek van de dam. Dan is de basis voor betrouwbare landelijke afspraken verdwenen en gaat de IG Metall desnoods per bedrijf onderhandelen, dreigde hij.