Nieuw plan Fonds BKVB voor bijstand kunstenaars

AMSTERDAM, 20 APRIL. Het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) heeft aan het ministerie van WVC een nieuwe regeling voorgelegd voor kunstenaars in de bijstand. Kunstenaars die naar het oordeel van het fonds op kwalitatief goed niveau werken, moeten over een periode van acht jaar, vier keer een basisbeurs van maximaal 27.500 gulden kunnen aanvragen. Zij mogen bijverdienen tot een totaal inkomen van 45.000 gulden per jaar. Maken ze het basisbedrag binnen die gestelde termijn niet op, dan mogen ze ook na de acht jaar nog het resterende geld opnemen. De hoogte van de beurs wordt per twee jaar afgestemd op de eigen inkomsten. Naast deze regeling voor een "rekening-courant' moeten de bestaande subsidievormen zoals werkbeurzen, startstipendia, reisbeurzen etc. voor kunstenaars blijven bestaan.

Met dit plan kunnen tussen de 1200 tot 2400 beeldende kunstenaars, die nu bijstand en beroepskostenvergoedingen ontvangen, volgens Fonds-directeur G. Dales een zelfstandig bestaan opbouwen.

Dit plan is een aanpassing van het kabinetsplan om 1200 veelbelovende beeldende kunstenaars vier jaar lang een basisstipendium van jaarlijks 27.500 gulden te geven. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat kunstenaars in problemen komen als de nieuwe Algemene Bijstands Wet van toepassing wordt. In het wetsvoorstel staat dat kunstenaars niet langer dan een jaar van de bijstand gebruik mogen maken. Zijn ze binnen een jaar niet zelfstandig, dan moeten ze zich omscholen. Momenteel zijn er naar schatting tienduizend kunstenaars, musici, beeldende kunstenaars en theatermakers, die min of meer afhankelijk van de bijstand zijn.

Het Fonds BKVB komt nu zelf met een tegenvoorstel omdat volgens directeur Dales aan het kabinetsvoorstel bezwaren kleven. “In ons nieuwe voorstel kunnen kunstenaars zelf met de rekening-courant-regeling een financieel vangnet opbouwen als de tijden slechter zijn. Bovendien stimuleren we door het rekening-courant systeem dat de kunstenaars zelf inkomsten verwerven. Wij kunnen voor hetzelfde geld dat we voor de kabinetsregeling krijgen meer beeldende kunstenaars uit de bijstand houden,” aldus Dales. Het Fonds BKVB heeft voor beeldende kunst een budget van 37,4 miljoen beschikbaar. Kunstenaars van andere disciplines, die onder de nieuwe wet helemaal zonder bijstand raken, zouden van de regeling die de Nederlandse Vereniging van Nederlandse Gemeenten gebruik kunnen maken, aldus Dales, waarbij alle kunstenaars drie tot vijf jaar in de bijstand mogen blijven.