Macintosh uit Spanje en Portugal

ROTTERDAM, 20 APRIL. De Maastrichtse detailhandelsgroep Macintosh heeft alle activiteiten in Spanje en Portugal verkocht aan een groep Portugese investeerders. De transactie, die Macintosh 100 miljoen gulden oplevert, gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Volgens Macintosh zal de verkoop van de produktie-activiteiten van Maconde in Portugal en de winkels in Spanje en Portugal geen directe gevolgen hebben voor het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting. De transactie levert een buitengewone bate van 20 miljoen gulden op voor het detailhandelsconcern, waardoor de vermogens- en liquiditeitspositie verder versterkt wordt.

De verkoop hangt samen met het beleid van Macintosh haar winkelactiviteiten uit te breiden. De produktie van Maconde hoort daar minder goed in thuis. De Spaanse en Portugese detailhandelsactiviteiten zijn in de transactie opgenomen, omdat de groep Portugese beleggers het volledige acitiviteitenpakket van Macintosh in Spanje en Portugal in handen wilde krijgen.

Met de verkoop vermindert de personeelssterkte van Macintosh met 2330 tot 3370 mensen en de omzet aan derden met 23 procent of 260 miljoen gulden tot ruim 950 miljoen gulden.