Groot optimisme bij exporteurs over handel met Japan

ROTTERDAM, 20 APRIL. Nederlandse ondernemingen die zaken doen in Japan zijn ondanks de economische terugslag in Japan optimistisch over hun exportkansen. 71 Procent verwacht een stijging van de afzet. Bijna driekwart van de exporteurs naar Japan ondervindt geen handelsbelemmeringen meer in dat land. Vorig jaar had de helft van de bedrijven daar nog last van.

Dit blijkt uit een enquête onder de leden van de stichting Nederlands-Japanse handelsfederatie Dujat die vandaag is Amsterdam is gepresenteerd. De 110 Dujat-leden, waaronder veel grote Nederlandse ondernemingen, realiseren ongeveer de helft van de totale Nederlandse export naar Japan en 60 procent van de import uit dat land.

Bijna driekwart van de Dujat-leden is van plan dit jaar meer te investeren in Japan. Vorig jaar was dat de helft. Volgens A.G. Karrel, directeur van Dujat, zien Nederlandse ondernemers tot nu toe Japan nog te weinig als een veelbelovende afzetmarkt, terwijl de kansen zeer groot zijn. “Dat komt waarschijnlijk door de mythe die nog steeds aan Japan hangt. Japan neemt nu 15 procent van het totale bruto nationaal produkt van de wereld voor zijn rekening. Volgens een recent rapport van het onderzoeksinstituut Mitsui zal dat aandeel tegen het jaar 2000 groeien tot 19 procent”. Dan is de Japanse economie de grootste economie ter wereld”, aldus Karrel.

Vorig jaar is de waarde van de yen met 20 procent toegenomen, zegt hij. “Op het ogenblik is er weer een sterke stijging. Dat maakt de Nederlandse export daarheen stukken goedkoper.” Het aandeel van de EG in de totale Japanse export vertoont over de laatste jaren een lichte stijging naar 19 procent, waarvan 1,8 procentpunt voor Nederland), terwijl het EG-aandeel in de Japanse import rondom de 13 procent fluctueert, waarvan slechts 0,5 procentpunt voor Nederland.

De Nederlandse afzet naar Japan blijft achter bij die van alle belangrijkste EG-partners. Maar volgens Karrel neemt het aandeel van de agrarische export toe. Dit jaar wordt er voor 100 miljoen gulden aan bloembollen naar Japan verscheeptt en voor 300 à 400 miljoen aan varkensvlees. In de agrarische sector deden zich tot voor kort ook de belangrijkste handelsbelemmeringen voor, in de vorm van strenge plantenziektenkundige en veterinaire regels. “Maar dat is nu sterk verbeterd. Samen met het ministerie van landbouw en de produktschappen is daar veel aandacht aan besteed”, aldus Karrel.

Het percentage Dujat-leden dat helemaal geen handelsbelemmeringen meer in Japan ondervindt is gestegen van 51 vorig jaar tot 72 procent. Bij de ondernemers die nog wel door belemmeringen geplaagd worden, gaat het voor het belangrijkste deel (71 procent) om non-tariff- barriërs, formaliteiten dus, en in 29 procent van de gevallen om importtarieven en -heffingen. Belemmeringen in de vorm van douanefaciliteiten zijn vrijwel geheel verdwenen.

Ir. H. de Boon, voorzitter van Dujat, zei vanmorgen dat er momenteel ook een grote belagstelling bij het Japanse bedrijfsleven bestaat om in Nederland te investeren. “Nederland is een van de meest favoriete vestigingplaatsen voor de Japanners, vooral in distributiecentra en Europese hoofdkantoren.”