Groep ambtenaren naar Marokko

DEN HAAG, 20 APRIL. Een ambtelijke delegatie onder leiding van het ministerie van justitie is naar Marokko om nadere afspraken te maken over de terugkeerregeling voor illegaal in Nederland verblijvende Marokkanen.

Eind vorig jaar zegde Marokko toe medewerking te verlenen bij het vaststellen van de identiteit van illegale Marokkanen. Doel van de delegatie is deze medewerking uit te breiden van de vier grote steden naar heel Nederland. Illegale Marokkanen die naar Nederland komen en in de criminaliteit belanden, gooien veelal hun paspoort en identiteitspapieren weg. Zolang de Nederlandse autoriteiten niet weten uit welk land een illegaal afkomstig is, kan hij niet worden uitgezet.