Gebruik van autogas loopt sterk terug

ROTTERDAM, 20 APRIL. Het gebruik van autogas is vorig jaar sterk teruggelopen. Daarom pleit de Nederlandse autogasbranche er bij de overheid voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Bij een auto van duizend kilo betekent dat een verlaging van 330 gulden.

Een verlaging zou het voor automobilisten die veel kilometers rijden aantrekkelijker moeten maken om over te schakelen op LPG.Een aantal brancheorganisaties uit de autogasindustrie heeft vandaag een brochure gestuurd aan de vaste kamercommissie van Financiën, Milieu- en Kleinbedrijf, Vrom en Verkeer en Waterstaat, waarin zij stellen dat niet alleen de autogasbranche schade ondervindt van de hoge wegenbelasting. Maar er is tevens “sprake van een gemiste kans voor het milieu.”

De autogasbranche maakt zich ernstig zorgen over de afname van LPG-installaties. De hoge toeslag op de motorrijtuigenbelasting maakt het voor de gebruikers van een LPG-installatie minder aantrekkelijk om op gas te blijven rijden.

Vergeleken met 1989 is het aantal verkochte autogasinstallaties in 1992 teruggelopen van 84.195 tot 56.360. In totaal rijden in Nederland zo'n 560.000 auto's op LPG-gas, ongeveer tien procent van het totale wagenpark. Maar dat aantal neemt door de LPG-toeslag op de wegenbelasting - die afhankelijk van de wagen kan oplopen tot zo'n duizend gulden per jaar - zienderogen af.

De belangrijkste brancheorganisaties VAS (Vereniging van specialisten voor Autogas Systemen), Vegan (Vereniging voor autogas in Nederland) en VVG (Vereniging Vloeibaar Gas) pleiten daarom voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting van 330 gulden per jaar voor een auto van duizend kilo.

Die verlaging maakt het lonend voor een automobilist die zo'n 32.000 kilometer per jaar rijdt, om over te schakelen op LPG. “Een automobilist wil er op jaarbasis 900 à 1000 gulden aan overhouden als hij besluit op LPG over te stappen”, weet J.P.P Buck, directeur van Necam, gespecialiseerd in aardgas- en autogasapparatuur. Necam levert ongeveer vijftien procent van alle autogas-installaties in Nederland. “Maar het aantal kilometers dat een automobilist jaarlijks moet maken wil het lonend worden op LPG te gaan rijden komt steeds hoger te liggen. Onze doelgroep van 650.000 rijders is daardoor al bijna gehalveerd tot 350.000.”

Ook B. Valkenburg, marketing-manager LPG BK-gas van de Stichting Autogas Nederland, laat een waarschwuwend geluid horen. “Het overheidsstreven is er op gericht dat in het jaar 2010 een derde van het wagenpark op benzine rijdt, een derde op diesel en een derde op LPG. Daar is in deze opzet natuurlijk geen sprake van.” De overheid gedoogt diesel in Nederland omdat die brandstof vooral in Duitsland en Frankrijk erg populair is. Maar Nederland loopt voorop met LPG. Zowel technisch als wat betreft het milieu, waar een recent onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat een auto op LPG 18 procent minder broeikasgassen uitstoot dan benzine- of dieselauto's.

Maar de afzet van autogas is sinds 1989 met 7 procent gedaald ondanks het feit dat Nederland veel geld aan onderzoek heeft gestopt in deze schone brandstof, die internationaal sterk aan populariteit wint. Zelfs in Japan mogen taxi's alleen nog maar op autogas rijden. “De overheid zou ook een voorbeeld kunnen nemen aan Italië”, weet Buck. “Daar mogen auto's in bepaalde steden die op gas rijden wel elke dag in de stad rijden, maar auto's op benzine of andere brandstof slechts om de dag.”