Gabor en Simons niet eens over hormonen

DEN HAAG, 20 APRIL. De staatssecretarissen Gabor (natuurbeheer) en Simons (volksgezondheid) zijn het oneens over het gebruik van natuurlijke groeibevorderaars in de veehouderij.

Aanleiding voor de discussie daarover zijn recente bevindingen over het oneigenlijk gebruik van het diergeneesmiddel Clenbuterol als middel om de groei van mestrunderen te bevorderen. Schattingen over het aantal mestrunderen dat met deze stof wordt behandeld lopen uiteen van 25 tot 50 procent.

Simons sluit niet uit dat “in de toekomst bepaalde stoffen die bewezen onschuldig zijn moeten worden vrijgegeven voor groeibevordering”. Hij schreef dat onlangs in een brief aan de Europese Commissie. Gabor voelt daar echter niets voor. Hij betwijfelt of een goede controle op het gebruik van hormonen mogelijk is en of de consument het wel zo'n goed idee vindt, zegt een woordvoerder van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij.“Als je hormoongebruik toestaat, doe je dat om de rentabiliteit van de sector te verhogen, maar als de consument de produkten vervolgens niet koopt, span je het paard achter de wagen.”

De Consumentenbond wijst gebruik van groeibevorderaars af, ook als die geen gevolgen hebben voor de gezondheid van de consument. De bond bestempelt het gebruik van hormonen als niet ethisch. Volgens een woordvoerder van de belangenorganisatie wil de consument geen vlees van een dier dat met hormonen is behandeld. Hij wijst er op dat natuurlijke hormonen duur en niet effectief zijn, zodat het voor veel veehouders aantrekkelijker is Clenbuterol als groeibevorderaar te gebruiken.