FBI maakte twee keer misrekening bij optreden; Koresh was "psychopaat in de val'

WASHINGTON, 20 APRIL. Een waarschuwing voor een zelfmoordactie heeft de politie een jaar geleden op het spoor gezet van de Texaanse Messias en zijn volgelingen. De Amerikaanse ambassade in Australie had in april 1992 uitvoerig getelegrafeerd over de sekte die zich bewapende en zich zou voorbereiden op een “massale zelfmoord”.

Deze informatie kwam van voormalige Australische aanhangers. Bovendien zou David Koresh schieten, als de politie kinderen van zijn erf zou komen halen. De autoriteiten onderzochten klachten over kindermishandeling. Voormalige aanhangers zeiden dat hij baby's en kinderen met knuppels sloeg. Hij zou ook geslachtsgemeenschap hebben met meisjes vanaf elf jaar. Inmiddels had Koresh alle huwelijke ontbonden. Mannen en vrouwen sliepen gescheiden. Alleen Koresh mocht met de vrouwen slapen. Volgens de profetie zou Koresh “zijn zaad moeten planten” in veel vrouwen om “een Huis van David” te bouwen. Veel kinderen die gisteren in het vuur omkwamen, waren van hem. De dagelijkse activiteiten op het kamp waren strikt georganiseerd. Vrouwen kookten en mannen deden bouwwerkzaamheden of verdienden geld met een baan in Waco. Koresh was opperheerser en controleerde alles in de geisoleerde gemeenschap. Het religieuze complex werd een vesting. Koresh kocht vuurwapens, ammunitie, onderdelen om er verboden mitrailleurs mee te maken, evenals granaten en houwitzers. Na een gedegen onderzoek ging het Bureau voor Alcohol, Tabak en Vuurwapens tot de aanval over. Daarbij maakte het Bureau de eerste misrekening over het gezonde verstand van de sekteleden. Vier agenten werden gedood en zestien raakten gewond. Het was ook een blunder omdat Koresh en zijn sekteleden van de aanval op de hoogte waren geweest. Dat terwijl Koresh gemakkelijk had kunnen worden gearresteerd in een van de naburige restaurants die hij regelmatig bezocht. Maar na de bloedige veldslag bleef de overheid niets anders over dan een belegering. De FBI nam het over van het Bureau, dat een onderdeel is van het ministerie van financien. Gisteren volgde de tweede misrekening. Ondanks uitdrukkelijke verzekeringen van het tegendeel heeft Koresh volgens de FBI zichzelf en zijn sekte de dood ingejaagd. Een woordvoerder van de FBI vertrouwde kennelijk ook niet op de door hem vermelde toezeggingen van Koresh. Hij zei later dat de FBI door direct in te grijpen massazelfmoord had willen voorkomen.

“Koresh was een psychopaat in de val. En dat is gevaarlijk”, zei prof. dr. Louis West, psychiater en sektespecialist gisteren voor de televisie. Volgens West had de FBI beter kunnen blijven wachten. De verzekering van Koresh dat hij geen zelfmoord zou plegen, was volgens hem niets waard. “Een persoon als hij is impulsief, grillig, uiterst zelfzuchtig en gewetenloos. Hij meent misschien wat hij belooft maar het volgende moment verandert hij van gedachten”, aldus West. Was het werkelijk bedoeld als zelfmoord? Ook als ze zelf het vuur hebben aangestoken staat dat niet vast, volgens dr. James Breckenridge, hoogleraar vergelijkende godsdienst aan de Baylor universiteit in Waco. Hij heeft studie gemaakt van deze sekte van de Branch Davidians. “Ze vervullen met hun brandstichting de spreuk van het Zevende Zegel: "Moge vuur worden geworpen op de wereld"”, zegt hij door de telefoon. Wellicht hoopten ze op een wonder. Gistermorgen was de assistente van Koresh een speciale bewerking van het Zevende Zegel aan het uittikken, waarna hij zich zou overgeven. De FBI liet op verzoek een nieuw typelint brengen met wat melk voor de kinderen. Mark Bonds, een voormalig gelovige had de FBI gewaarschuwd voor een tragedie. “Ze verdedigen hun gebied en hun geloof tot het uiterste”, zei hij voor de radio. “Ze zouden niet gauw zelfmoord plegen maar ze zouden hun eigen dood veroorzaken ”. De Branch Davidians zien overeenkomstig de leer van de bijbelse profeten het einde van de wereld naderen. Vooral vlak voor het einde van het millenium maken dergelijke groepen een bloei door. De Adventistische beweging uit de negentiende eeuw heeft veel dergelijke profetische godsdiensten voortgebracht, waarvan sommige, zoals baptisten, brede aanhang hebben gekregen. Het meest apocalyptisch in hun voorspellingen zijn de Getuigen van Jehova en de Adventisten van de Zevende dag. De stroming bracht ook meer buitensporige figuren voort. Charles Manson, de leider van een Californische sekte, die acht moorden pleegde, citeerde vaak uit het Boek van Openbaringen.

De Branch Davidians zijn in 1934 opgericht door de in Bulgarije geboren schoolmeester Victor Houteff. Zijn leerstellingen en charisma hadden hem in conflict gebracht met de leiding van de Adventisten van de Zevende Dag. Houteff en zijn volgelingen vestigden zich in Waco. Na de dood van Houteff in 1955 nam zijn vrouw de leiding van de beweging over en zij voorspelde dat het einde van de wereld met Pasen, in 1959, zou komen. Honderden volgelingen namen ontslag, verkochten alles wat ze bezaten en trokken naar Waco om de ten hemel opneming mee te maken. Na weken wachten bleef het resultaat uit. Veel aanhangers keerden de weduwe de rug toe en richtten hun eigen vertakking op. Er zijn inmiddels vier tot vijf afsplitsingen en een tiental onderafsplitsingen van de Branch Davidians. Koresh _ Hebreeuws voor koning Cyrus _ is geboren als Vernon Howell in Houston. Na de derde klas middelbare school hield hij het voor gezien. Hij had moeite met lezen maar hij kon erg goed bijbelpassages onthouden en met verve citeren. Maar voor de kerk van de Adventisten van de Zevende dag was hij met zijn lange haar, spijkerbroeken en de liefde voor zijn rockgitaar te onconventioneel. Hij wilde popster worden. Zo spoelde hij in Waco aan. Hij kreeg een relatie met de 67-jat 2500 sektes in Amerika. In grootte varieren ze van enkele gezinnen tot organisaties met miljoenen leden. De Moonies bezitten zelfs een onder conservatieven invloedrijke krant in Washington. Sektes zijn een succesvol Amerikaans exportartikel, zeker na het einde van de Koude Oorlog. In Oost-Europa winnen ze nieuwe volgelingen. Volgens West zijn de absolute controle en de manipulatie een kenmerk van de sekte. Het kan ook zo zijn dat de sekte van vandaag de godsdienst van morgen wordt.

De combinatie wapens en religie is niet nieuw in de wereld, ook niet in Amerika. De Mormonen hadden in de 19e eeuw een eigen leger. Ze werden belaagd door religieuze vijanden en later zelfs door federale troepen. De fatale brand, die vermoedelijk door sekteleden zelf is aangestoken, doet nog het meeste denken aan de collectieve zelfmoord van 912 aanhangers van de Amerikaanse People's Temple van dominee Jim Jones in 1978. Deze was gevestigd in Jonestown, Guyana. Jones had zijn aanhangers ertoe gebracht om vergif te drinken. Eerder hadden zij het Californische Congreslid Leo Ryan en vier medewerkers doodgeschoten, die kwamen onderzoeken of sommige leden werden mishandeld en tegen hun wil werden vastgehouden.