"Drenthe moet met Groningen samengaan'

GRONINGEN, 20 APRIL. Groningen en Drenthe moeten “als een soort tweelingprovincie” intensiever gaan samenwerken om te voorkomen dat de stad Groningen Noord-Drenthe opslokt. Dit zei de Drentse commissaris der Koningin M. de Boer gisteravond tijdens een publiek debat. Vandaag heeft het kabinet een brief naar de provincies gestuurd waarin gezegd wordt dat om de gemeentelijke samenwerking te verbeteren een aantal gemeenten van Noord-Drenthe moeten worden toegevoegd aan de provincie groningen. Beide provincies wijzen grenscorrecties af.

De Boer wil dat Groningen en Drenthe intensiever moeten samenwerken inzake volkshuisvesting, ziekenhuisvoorzieningen, cultuur, bedrijfsterreinen en verkeer en vervoer. De Regio Centraal Groningen (een samenwerkingsverband van de stad Groningen en andere gemeenten) wil de kop van Drenthe, waar de gemeenten Roden, Peize, Eelde en Zuidlaren sterk op Groningen zijn gericht, gebruiken voor woningbouw en aanleg van bedrijfsterreinen. De Drentse commissaris is hiervan fel tegenstander. “Natuurlijk is een grote stad in het noorden een groot goed, maar de stad Groningen moet Noord-Drenthe niet beschouwen als een reservegebied waar woningen en bedrijven kunnen worden gebouwd. We moeten intensief met elkaar samenwerken, maar deze discussie niet vervuilen door te beweren dat Groningen de kop van Drenthe nodig heeft om te kunnen functioneren.” In haar ogen moeten de landschappelijke- en natuurwaarden van Noord-Drenthe behouden blijven en moet het gebied niet worden volgebouwd. “We moeten met onze ruimte zorgvuldig omgaan en het schitterende landschap bewaren.” Opslokking van de kop van Drenthe door Groningen is niet alleen nadelig voor Drenthe, maar ook voor de stad Groningen zelf, meent De Boer.

Om dit te voorkomen pleit de Drentse commissaris voor een nauwere samenwerking tussen beide provincies. “We maken nu al gebruik van elkaars voorzieningen en moeten ook beleid op elkaar afstemmen.” Voor de tweeling-identiteit wil De Boer geen aparte bestuurslaag creëren. Maar De Boer sluit niet uit dat Groningen en Drenthe op den duur versmelten tot één provincie.