Centrum TNO moet worden gehandhaafd

DEN HAAG, 20 APRIL. Het Primatencentrum van TNO in Rijswijk moet behouden blijven. Het is uniek in Europa en onmisbaar voor biomedisch en farmacologisch onderzoek.

Sluiting, zoals door TNO voorgenomen om financiële redenen, zou neerkomen op een kapitaalvernietiging van tientallen miljoenen guldens en voor de wetenschap een dramatisch verlies betekenen.

Dat is de conclusie van het rapport van een onafhankelijke internationale commissie van deskundigen, dat vanmorgen aan minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) is aangeboden. De commissie werd begin dit jaar op verzoek van de bewindslieden ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en had als opdracht om te onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zijn van het Centrum, dat faciliteiten biedt voor biomedische experimenten op apen en mensapen.

De commissie, die onder voorzitterschap stond van de Leidse immunoloog en transplantatiedeskundige professor dr. J.J. van Rood en waarin onder anderen de Franse onderzoeker en ontdekker van het aidsvirus (HIV) Luc Montagnier zitting had, bepleit voortzetting van het Centrum buiten TNO, bij voorkeur als KNAW-instituut met de EG-status van "Grande Installation'. De financiering kan, zo stelt het rapport, voor een belangrijk deel (meer dan 50 procent) worden gedekt met externe bronnen. Er is in het buitenland een grote belangstelling gevonden om in het Rijswijkse Primatencentrum tegen betaling onderzoek te laten doen.

Het Primatencentrum zou volgens de commissie-Van Rood ongeveer op de huidige personeelssterkte moeten worden gehandhaafd van tachtig man, waarvan dertig voor onderzoekers. Een deel van het lopende onderzoek zou echter naar de universiteiten moeten worden overgeheveld.

De commissie-Van Rood verzoekt de bewindslieden dringend om het voortbestaan van het Primatencentrum in elk geval tot medio volgend jaar te garanderen, teneinde de toekomstmogelijkheden op langere termijn zorgvuldig te kunnen uitwerken. Minister Ritzen verklaarde vanochtend in een reactie zo snel mogelijk - zijn voornemen is volgende maand - een beslissing te zullen nemen.

De president van de KNAW prof. dr. P.J.D. Drenth verklaarde in een reactie dat hij de conclusie dat het Primatencentrum behouden moet blijven, volledig onderschrijft.