CDA wil meer vrouwen in 2e Kamer

DEN HAAG, 20 APRIL. In de huidige CDA-fractie in de Tweede Kamer zitten te weinig mensen uit het bedrijfsleven, vrouwen en generalisten. De commissie die zich de komende tijd buigt over de kandidaatsstelling voor de Kamerverkiezingen van 3 mei 1994 moet ernaar streven dat tekort zoveel mogelijk op te heffen. Dat heeft gisteren het partijbestuur van het CDA aanbevolen.

Ten behoeve van de kandidaatstelling zijn twee commissies ingesteld: een ter voorbereiding van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer onder leiding van G.W. van Montfrans-Hartman, burgemeester van Katwijk, en een voor het Europees Parlement onder leiding van B. Biesheuvel, voorheen minister-president.

De partijtop heeft al langere tijd zorgen over de in haar ogen onevenwichtige samenstelling van de fractie. Om het tekort aan sociaal-economische kennis aan te vullen worden topmensen uit het bedrijfsleven gepolst om voor ten minste vier jaar in de Tweede Kamer plaats te nemen. Daarna zouden ze desnoods weer kunnen terugkeren naar het bedrijfsleven. Tevens wil het CDA-partijbestuur het mogelijk maken dat Kamerleden hun werk combineren met een parttime-functie elders in de maatschappij.

Het partijbestuur heeft niet het advies van de partijcommissie-De Koning overgenomen om fractieleden die twaalf jaar of meer in de fractie zitten naar een andere baan te laten uitkijken. Het bestuur pleit juist voor een spreiding van leeftijd en deskundigheid. Wel zullen als gevolg van het streven naar meer sociaal-economen en vrouwen in de fractie - het vrouwelijk aandeel zou eenderde moeten worden (tegenover 15 van de 54 nu) - enkele ouderen het veld moeten ruimen. Ook zou er, naast de hindoe Ramlal, een tweede allochtoon in de christen-democratische fractie moeten komen.