Werkgevers: uitvoering ziektewet onmogelijk

DEN HAAG, 9 APRIL. Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) vreest dat de nieuwe wetgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden niet uitvoerbaar is. Volgens NCW-directeur Weitenberg is de toekomstige Arbeidsomstandighedenwet veel te gedetailleerd en zullen bedrijven niet in staat zijn binnen de voorgeschreven vier jaar voldoende deskundigen in dienst te nemen of in te huren.

“Het zijn typisch van bovenaf opgelegde regels”, zei Weitenberg vanochtend op een bijeenkomst van zijn organisatie. “In plaats van te proberen de mentaliteit in de ondernemingen te veranderen.” De toekomstige wet, die deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, verplicht bedrijven zich te laten bijstaan door een Arbodienst bij de bestrijding van het ziekteverzuim, het maken van een risico-evaluatie en de uitvoering van een periodiek, voor werknemers vrijwillig, gezondheidsonderzoek.

Bedrijven kunnen zo'n Arbodienst er zelf op nahouden, dan wel de werkzaamheden aan een externe dienst uitbesteden. Zo'n dienst moet over vier deskundigen beschikken: een arbeids- en bedrijfsgeneeskundige, een veiligheidsdeskundige, een arbeids- en organisatiedeskundige en een arbeidshygiënist. Zoveel verplichte deskundigheid in vier jaar in te huren “is een bijna onmogelijke opgave”, aldus Weitenberg. Nederland gaat verder dan de EG voorschrijft, stelde hij.

De nieuwe Arbowet is volgens het NCW strijdig met het voornemen van het kabinet om tot minder en minder gedetailleerde wetgeving te komen. Om dezelfde reden verzetten de christelijke werkgevers zich tegen wetsvoorstellen over het in dienst nemen van allochtonen en tegen suggesties om het recht op deeltijdarbeid voor werknemers wettelijk vast te leggen.