Washington steekt miljard dollar in schone automotor

NEW YORK, 19 APRIL. De Amerikaanse regering is bereid 1 miljard dollar beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een "schone' auto. De ontwikkeling moet gebeuren door een onderzoeksverband waaraan de regering samen met General Motors, Ford en Chrysler deelneemt.

Dit heeft de Washington Post uit kringen van industriëlen vernomen.

Het plan past uitstekend in een industriebeleid dat de concurrentiepositie van de Amerikaanse industrie versterkt. President Clinton heeft sinds zijn aantreden herhaaldelijk gesproken van gerichte versterking van industrietakken, met name de technologie en de vliegtuigindustrie. Steun aan de automobielindustrie is een eerste stap.

Het overleg tussen de overheid en de bedrijven, dat nog in een beginstadium verkeert, verloopt moeizaam omdat de partijen elkaar niet geheel vertrouwen. Regeringsambtenaren zeggen dat de federale overheid wel bereid is geld beschikbaar te stellen voor een nobele zaak maar niet van plan is om de research van GM, Ford en Chrysler te subsidiëren. De "Grote Drie' bekijken elkaar met wantrouwen, omdat elk de ander voor wil zijn.

De bouw van schonere auto's is een noodzaak, omdat enkele staten met ingang van 1998 strenge eisen stellen aan de vervuiling door auto's. In 1990 werd de Clean Air Act aangenomen waarin de overheid striktere emissiestandaarden opnam. In een afzonderlijke clausule liet Californië strengere eisen opnemen: 2 procent van de auto's die een producent vanaf 1998 in de staat verkoopt moet schoon, dus elektrisch, zijn. Van de overige auto's moet 2 procent een ultra-lage uitstoot hebben, 48 procent aan de lage standaard van Califonië voldoen en de overige 48 procent aan de federale normen. In het jaar 2000 moet het percentage schone auto's 5 procent bedragen en in 2003 gaat dat cijfer naar 10.

De clausule in de Clean Air Act bood andere staten de mogelijkheid zich bij Californië aan te sluiten. Maine en Massachusetts hebben het voorbeeld inmiddels gevolgd, terwijl New York en New Jersey het van plan zijn. De vijf staten tellen meer dan een kwart van de bevolking in de VS.

Het voornemen van de Amerikaanse regering heeft tot doel de concurrentie van Japanse en Duitse automakers de pas af te snijden. De vrees bestaat dat in 1998 uit het buitenland betere en goedkopere elektrische auto's worden gemporteerd. De ontwikkeling van niet-vervuilende auto's staat nog in de kinderschoenen, omdat het nog niet gelukt is een krachtige accu van een aanvaardbaar gewicht te maken. Alle tot nu toe gebruikte accu's moeten na ongeveer 150 kilometer opnieuw worden geladen.

De autoproducenten klagen al drie jaar over de Clean Air Act. Vorige week kondigden de "Grote Drie' officieel aan dat ze gaan samenwerken bij de ontwikkeling van een elektrische auto. Het is een voortzetting van de juni vorig jaar begonnen samenwerking van de drie binnen USCAR, de United States Council for Automotive Research. In dit consortium werken ze al samen aan het ontwikkelen van schonere motoren, grotere veiligheid en toenemend hergebruik van materiaal.

Op dit moment bestaan in Detroit grote zorgen over de termijn waarop een betaalbare, elektrische auto kan worden geproduceerd. Want elektrische auto's maken is volgens de drie één ding, maar de Clean Air Act eist dat hij ook verkocht wordt. GM besloot onlangs om commerciële reden de ontwikkeling van een schone auto, de Impact, te stoppen