Subsidie stimuleert gebruik windenergie

ROTTERDAM, 19 APRIL. Windenergie is door een sterke vernieuwing in de technologie op weg om de concurrentie aan te gaan met fossiele brandstoffen als olie, aardgas en kolen. Dit zei de directeur-generaal Energiebeleid, mr. drs. C. Dessens, vandaag namens minister Andriessen van economische zaken bij de opening van het "windpark Volkerak', in het Noordbrabantse Willemstad.

Met het nieuwe windpark beschikt Nederland nu over een vermogen van 100 megawatt elektriciteitsopwekking uit windenergie. Economische Zaken streeft naar een groei van het "windvermogen' tot 1.000 megawatt in het jaar 2000 en 2.000 megawatt in 2010, een bijdrage van bijna drie procent op het totale produktievermogen van de elektriciteitscentrales.

Nadat windenergie een aantal jaren moeizaam van de grond kwam wordt er volgens de minister nu snel vooruitgang geboekt. Het vermogen van 100 megawatt is twee jaar later gekomen dan de bedoeling was, maar door de grote belangstelling van ondernemers voor een nieuwe subsidieregeling kan dat vermogen binnenkort verdubbeld worden. Windenergie was tot nu toe hoofdzakelijk een kwestie van particulier initiatief, maar in de nieuwe subsidieregeling voor 1993 blijken de energie-distributiebedrijven nu twee derde van de uitbreidingsplannen voor hun rekening te nemen.

Nederlandse turbinebouwers hebben een "forse inhaalslag' gemaakt ten opzichte van buitenlandse concurrenten, aldus directeur-generaal Dessens, “door een goed Nederlands produkt neer te zetten dat ook in het buitenland gezien mag worden”. Om echt concurrerend te worden met fossiele brandstoffen, moet die windmolen nu in serie gebouwd kunnen worden, en daarvoor is een “solide marktbasis met adequate vergoedingen” voor windenergie nodig. Om dat te bereiken is volgens Dessens bij de huidige lage brandstofprijzen nog een overbrugging nodig uit subsidie en een redelijke vergoeding voor de levering van stroom aan het openbare net. Ir. P.A.M. van Luyt, directeur van de Nederlandse maatschappij voor energie en milieu (NOVEM) zei in Willemstad dat windenergie pas echt rendabel wordt als de plannen voor een energiebelasting ("ecotax') doorgaan.

De goedkoopste windenergie kost in Nederland nu 17 cent per kilowattuur, tegen een gemiddelde prijs van 9 cent voor stroom die geleverd wordt door de grote centrales van de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP). Windenergie is in tien jaar tijd wel belangrijk goedkoper geworden: van 70 cent per kilowattuur begin jaren '80, tot 40 cent in 1986 en nu 17 cent.